Випуск 64

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Вавринович О. В., Качмар О. Й., Дубицька А. О. Вплив сівозмінного фактора на гербологічний стан посівів кукурудзи 3-17

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/1.pdf     Abstract  

Вишневська О. В., Тугуєва І. В., Маркіна О. В. Біологічна оцінка продуктивності гетерогенних посівів з участю люпину вузьколистого та злакових культур 18-30

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/2.pdf     Abstract 

Волощук І. С.  Погодні умови як чинник визначення зон екологічного насінництва пшениці озимої 31-43

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/3.pdf     Abstract 

Волощук О. П., Случак О. М., Распутенко А. О. Продуктивність ріпаку озимого залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння 44-55

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/4.pdf     Abstract 

Глива В. В., Волощук І. С., Герешко Г. С., Ковальчук Ю. О. Економічна й біоенергетична оцінка вирощування насіння сортів тритикале озимого в зоні Лісостепу Західного 55-64

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/5.pdf     Abstract 

Головчук М. І. Формування щільності сіяних фітоценозів 65-73

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/6.pdf     Abstract 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. Вплив екологізованих систем удобрення на вміст сухої речовини у зерні залежно від інтенсивності фотосинтезу й відтоку асимілятів з листків пшениці озимої 74-91

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/7.pdf     Abstract 

Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Дубицький О. Л., Щерба М. М. Вплив сівозмін та систем удобрення на формування родючості сірого лісового ґрунту 91-110

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/8.pdf     Abstract 

Котяш У. О., Панахид Г. Я., Бугрин Л. М., Дідух Г. М. Вплив поверхневого поліпшення на продуктивність та нагромадження кореневої маси різновікових фітоценозів 111-119

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/9.pdf     Abstract 

Рудавська Н. М., Глива В. В. Формування продуктивності гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного 120-132

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/10.pdf     Abstract 

Тимчук І. С., Мальований М. С., Яцух К. І. Використання мінеральних капсульованих добрив для оптимізації живлення картоплі та збереження природних ресурсів 132-144

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/11.pdf     Abstract 

Ткачук Р. О. Формування  врожайності листостеблової маси  люцерни посівної залежно від режимів скошування травостою та рівня удобрення  в умовах Лісостепу Правобережного 144-154

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/12.pdf     Abstract 

ТВАРИННИЦТВО

Даньків В. Я., Дяченко О. Б., Когут М. І. Продуктивність корів-первісток симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи залежно від походження за батьком 155-161

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/13.pdf     Abstract 

Когут М. І. Порівняльна  оцінка  морфологічних ознак вимені  корів симентальської комбінованої породи 162-171

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/14.pdf     Abstract 

Когут М. І., Каплінський В. В., Дяченко О. Б., Братюк В. М. Відтворна здатність ремонтних телиць та корів-первісток симентальської породи Прикарпаття різних ліній 171-178

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/15.pdf     Abstract 

Петрів М. Д., Слобода Л. Я. Продуктивні якості оброшинських білих гусей у ІІ поколінні 179-190

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/16.pdf     Abstract 

Седіло Г. М., Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. Продуктивні якості ярок у зоні передгір’я Карпат за використання у раціонах місцевих високопоживних концентрованих кормів 190-199

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/17.pdf     Abstract 

Скляренко Ю. І. Дослідження тенденцій зміни живої маси ремонтних телиць української бурої молочної породи та їх впливу на подальшу молочну продуктивність 199-209

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/18.pdf     Abstract 

Боївка Т. Т., Савка М. В., Полуліх О. Я., Шинкарук П. М. Особливості впровадження та комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності в аграрне виробництво 210-218

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/19.pdf     Abstract 

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.