Випуск 64

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Вавринович О. В., Качмар О. Й., Дубицька А. О. Вплив сівозмінного фактора на гербологічний стан посівів кукурудзи 3-17

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/1.pdf     Abstract  

Вишневська О. В., Тугуєва І. В., Маркіна О. В. Біологічна оцінка продуктивності гетерогенних посівів з участю люпину вузьколистого та злакових культур 18-30

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/2.pdf     Abstract 

Волощук І. С.  Погодні умови як чинник визначення зон екологічного насінництва пшениці озимої 31-43

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/3.pdf     Abstract 

Волощук О. П., Случак О. М., Распутенко А. О. Продуктивність ріпаку озимого залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння 44-55

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/4.pdf     Abstract 

Глива В. В., Волощук І. С., Герешко Г. С., Ковальчук Ю. О. Економічна й біоенергетична оцінка вирощування насіння сортів тритикале озимого в зоні Лісостепу Західного 55-64

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/5.pdf     Abstract 

Головчук М. І. Формування щільності сіяних фітоценозів 65-73

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/6.pdf     Abstract 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. Вплив екологізованих систем удобрення на вміст сухої речовини у зерні залежно від інтенсивності фотосинтезу й відтоку асимілятів з листків пшениці озимої 74-91

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/7.pdf     Abstract 

Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Дубицький О. Л., Щерба М. М. Вплив сівозмін та систем удобрення на формування родючості сірого лісового ґрунту 91-110

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/8.pdf     Abstract 

Котяш У. О., Панахид Г. Я., Бугрин Л. М., Дідух Г. М. Вплив поверхневого поліпшення на продуктивність та нагромадження кореневої маси різновікових фітоценозів 111-119

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/9.pdf     Abstract 

Рудавська Н. М., Глива В. В. Формування продуктивності гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного 120-132

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/10.pdf     Abstract 

Тимчук І. С., Мальований М. С., Яцух К. І. Використання мінеральних капсульованих добрив для оптимізації живлення картоплі та збереження природних ресурсів 132-144

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/11.pdf     Abstract 

Ткачук Р. О. Формування  врожайності листостеблової маси  люцерни посівної залежно від режимів скошування травостою та рівня удобрення  в умовах Лісостепу Правобережного 144-154

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/12.pdf     Abstract 

ТВАРИННИЦТВО

Даньків В. Я., Дяченко О. Б., Когут М. І. Продуктивність корів-первісток симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи залежно від походження за батьком 155-161

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/13.pdf     Abstract 

Когут М. І. Порівняльна  оцінка  морфологічних ознак вимені  корів симентальської комбінованої породи 162-171

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/14.pdf     Abstract 

Когут М. І., Каплінський В. В., Дяченко О. Б., Братюк В. М. Відтворна здатність ремонтних телиць та корів-первісток симентальської породи Прикарпаття різних ліній 171-178

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/15.pdf     Abstract 

Петрів М. Д., Слобода Л. Я. Продуктивні якості оброшинських білих гусей у ІІ поколінні 179-190

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/16.pdf     Abstract 

Седіло Г. М., Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. Продуктивні якості ярок у зоні передгір’я Карпат за використання у раціонах місцевих високопоживних концентрованих кормів 190-199

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/17.pdf     Abstract 

Скляренко Ю. І. Дослідження тенденцій зміни живої маси ремонтних телиць української бурої молочної породи та їх впливу на подальшу молочну продуктивність 199-209

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/18.pdf     Abstract 

Боївка Т. Т., Савка М. В., Полуліх О. Я., Шинкарук П. М. Особливості впровадження та комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності в аграрне виробництво 210-218

  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/64/19.pdf     Abstract