Головна сторінка

2014_2

ПЕРЕДГІРНЕ ТА ГІРСЬКЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ТВАРИННИЦТВО

засновано у 1967 р.   ISSN 0130-8521

 Збірник входить до Переліку  наукових фахових видань – сільськогосподарські науки (Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010 р.,  № 747 від 13.07.2015). Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ  20325-11125 ПР від 06.04.2015. Мова видання: змішаними мовами: українська, англійська. У збірнику публікуються оригінальні  статті з актуальних питань  рослинництва, землеробства,  кормовиробництва,  агрохімії, селекції,  насінництва,  захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин. Збірник призначений для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства. Запрошуємо всіх  до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті.