ВИПУСК (73)-2

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 Дорота г. М., Рудавська Н. М., Волощук О. П., Тимчишин О. Ф.

Реакція сортів льону-довгунцю на різні дози мінеральних добрив в умовах Лісостепу Західногj

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-1    Pdf PDF


Біловус Г. Я., Терлецька М. І., Ільчук Р. В., Яремко В. Я.

Виявлення джерел стійкості до листкових хвороб ячменю озимого для використання у селекції……

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-2    Pdf PDF


Квасніцька Л. С., Войтова Г. П.

Вплив елементів технології вирощування на забур’яненість та врожайність пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-3    Pdf PDF


Коник Г. С., Іванців Р. Є.

Порівняльна оцінка продуктивності колекційних зразків пажитниці багаторічної в Передкарпатті

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-4    Pdf PDF


Марцінко Т. І., Карасевич Н. В., Бегей С. С.

Вплив способів удобрення та режимів використання на формування

бобово-злакового травостою

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-5    Pdf PDF


Перегрим О. Р.

Ознакова колекція тимофіївки лучної як джерело вихідного матеріалу для селекції

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-6    Pdf PDF


Саверин І. В., Качмар О. Й.

Продуктивність кукурудзи за різних систем удобрення в короткоротаційних сівозмінах

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-7    Pdf PDF


Хом’як М. М., Байструк-Глодан Л. З.

Формування робочої колекції грястиці збірної (Dactylis glomerata L.) в умовах Передкарпаття

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-8    Pdf PDF


ТВАРИННИЦТВО

 

Вовк С. О., Польовий І. В., Седіло Г. М.

Ферментативна активність мікробіоти рубця та інтенсивність росту ярок за аліментарної дії пребіотичної добавки ISGD

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-9    Pdf PDF


 Даньків В. Я., Петришин М. А., Павлишак Я. Я.

Характеристика корів, дочок різних бугаїв симентальської породи в умовах Львівщини

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-10    Pdf PDF


Дроздова О. В., Трішин О. К., Корх І. В., Дроздов С. Є.

Вікові зміни продуктивності ремонтних телиць за різних підходів

до організації технології їх годівлі

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-11    Pdf PDF


Полуліх М. І., Седіло Г. М.

Продуктивна дія удосконаленої білково-вітамінно-мінеральної добавки у складі силосно-концентратного раціону дійних корів

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-12    Pdf PDF


Ференц Л. В., Федорович В. С., Петрів М. Д.

Cелекційні особливості та продуктивні якості оброшинської породної групи гусей з сірим оперенням

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-13    Pdf PDF


Хвостик В. П.

Оцінка несучості гусей за взаємодії “генотип × середовище”

DOI: 10.32636/01308521.2023-(73)-2-14    Pdf PDF

2023
Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.