ВИПУСК 69(2)

ЗМІСТ                   ТИТУЛ   ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО   Байструк-Глодан Л. З. DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-1  PDF  Оцінка селекційного матерiалу конюшини лучної (Trifolium pratense L.) на … Read More

Випуск 68(2)

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2 ЗМІСТ        титул ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО   Байструк-Глодан Л. З., Коник Г. С., Хом’як М. М., Жапалеу Г. З. DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-1  PDF  Оцінка селекційного матералу лядвенцю рогатого … Read More

Випуск 68(1)

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1 ЗМІСТ        титул   ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО   Вавринович О. В., Качмар О. Й. DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-1  PDF  Вплив сівозмінного фактора на гербологічний стан посівів сої    … Read More

Порядок рецензування

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” та правилам підготовки статей й авторських рефератів … Read More

Етика рецензентів

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ Політикою міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” щодо головних етичних норм, якими повинні керуватися суб’єкти процесу рецензування, віднесено таке: у разі невпевненості рецензента у … Read More

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. Кінцева продуктивність колосу залежно від ознак росту, набуття та зберігання ресурсів у верхніх листках пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення 47-64

       DOI      http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/5.pdf      Abstract 

Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М., Вовк А. І., Котик З. О. Динаміка лабільних та водорозчинних форм гумусу під впливом систем удобрення та технологій основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні 64-76

    DOI      http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/6.pdf         Abstract 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р