Головна сторінка

DOI збірника      10.32636/01308521

ПЕРЕДГІРНЕ ТА ГІРСЬКЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ТВАРИННИЦТВО

засновано у 1967 р.   ISSN 0130-8521: e ISSN 2786-5231

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України – наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 присвоєо категорію Б з галузі знань сільськогосподарські науки за спеціальностями 201, 204, 211. Свідоцтво про державну реєстрацію: № 24025-13865 Р від 05.07.2019. Мова видання: змішаними мовами: українська, англійська.

У збірнику публікуються оригінальні  статті з актуальних питань  рослинництва, землеробства,  кормовиробництва,  агрохімії, селекції,  насінництва,  захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин. Збірник призначений для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства. 

Збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво» – це видання відкритого доступу, що означає, що весь вміст є доступним для користувача або його установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати чи пов’язувати повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця або автора. 

Періодичність виходу – 4 рази на рік. Журнал друкується за рішенням вченої ради Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.

Вартість публікації статті у збірнику безкоштовна.

Статті, написані англійською мовою на високому професійному рівні, мають пріоритет під час розгляду та публікації. 

Запрошуємо всіх  до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник входить 

до міжнародних наукометричних баз і каталогів:

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу google-академія.png     

  Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу images.png     

   ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ РЕСУРСІВ НБУВ   

 

                  

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.