Випуск 67(1)

 

DOI випуску 67   10.32636/01308521.2020-(67(1))

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Продуктивний потенціал лучних фітоценозів як джерело трав’яних кормів для скотарства Карпатського регіону.

Бугрин Л. М., Котяш У. О., Сметана С. І., Бугрин О. М., Пукало Д. Л.

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-1-1       Pdf   PDF


Бактеріальні препарати в технології вирощування насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України

Волощук О. П., Волощук І. С., Глива В. В., Герешко Г. С., Запісоцька М. С.

DOI   10.32636/01308521.2020-(67)-1-2      Pdf   PDF

 

Формування продуктивності бобово-злакових травосумішей залежно від удобрення

Дзюбайло А. Г., Марцінко Т. І., Головчук М. І.

  DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-3      Pdf   PDF 

 

Взаємозалежності між ознаками росту верхніх листків та продуктивністю колосу пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В.,

Щерба М. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-4      Pdf   PDF  

 

Успадкування врожайності у гібридного потомства картоплі, отриманого від самозапилення та міжсортового схрещування

Ільчук Р. В., Ільчук Ю. Р.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-5      Pdf   PDF


Накопичення кореневої маси бобових трав та її вплив на поживний режим дерново-підзолистого ґрунту

Карбівська У. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-6       Pdf   PDF 


Адаптивні особливості селекційних генотипів вівса за довжиною стебла

Марухняк А. Я., Пущак В. І., Лісова Ю. А.

 

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-7     Pdf   PDF 

 Вплив тривалих антропогенних навантажень
на динаміку мінеральних форм Нітрогену ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під ячменем ярим

Оліфір Ю. М., Партика Т. В., Гавришко О. С.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-8      Pdf   PDF


Розвиток фомозу на сортах та гібридах ріпаку озимого в умовах Львівської області

Пристацька О. Н., Біловус Г. Я., Волощук І. С., Случак О. М.

 

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-9      Pdf   PDF 


Застосування біологічних препаратів в органічній технології вирощування пшениці озимої

Шувар А. М., Беген Л. Л., Дорота Г. М., Тимків М. Ю.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-10      Pdf   PDF 

 

 Врожайність бінарних ценозів зернових і зернобобових культур

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Беген Л. Л.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-11      Pdf   PDF   

 

ТВАРИННИЦТВО

 Особливості накопичення поліненасичених жирних кислот родини -3 у тканинах відгодівельного молодняку великої рогатої худоби за використання у раціонах лляної олії

Дяченко О. Б., Рівіс Й. Ф.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-12      Pdf   PDF 


Характеристика господарсько корисних ознак
у корів симентальської породи різної генеалогічної приналежності

Когут М. І., Братюк В. М., Стадницька О. І.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-13     Pdf   PDF  

 

Накопичення жиру в тілі бугайців шаролезької породи в постнатальному онтогенезі

Козир В. С.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-14     Pdf   PDF


Продуктивні якості свиноматок та збереженість поросят
при їх утриманні у станках з удосконаленими елементами

Пундик В. П., Тесак Г. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-15      Pdf   PDF

 

Седіло Г. М., Вовк С. О., Петришин М. А. Вплив термінів відлучення ягнят та авансованої годівлі вівцематок на рівень надою молока та його склад

Пундик В. П., Тесак Г. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-1-16      Pdf   PDF


Полігенно спадкові ознаки молодняку свиней та їх зв’язок з активністю лужної фосфатази та α-амілази сироватки крові

Халак В. І., Гутий Б. В., Стадницька О. І., Бордун О. М.

DOI  10.32636/01308521.2019-(66)-1-17      Pdf   PDF


Зміни рівня полієнових жирних кислот у плазмі крові та продуктивні якості ремонтних телиць за використання олійних добавок у раціоні

Федак Н. М., Шелевач А. В., Рівіс Й. Ф.

DOI  10.32636/01308521.2019-(66)-1-18      Pdf   PDF

 

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.