Випуск 63

ПЕРЕДГІРНЕ ТА ГІРСЬКЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ТВАРИННИЦТВО.

– 2018. – ВИП. 63

Зміст 

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

БАЙСТРУК-ГЛОДАН Л. З. Вплив гідротермічних показників та міжфазних періодів на насіннєву продуктивність конюшини лучної в умовах Передкарпаття 3-14

ВАЩИШИН О. А. Вплив абіотичних чинників на інтенсивність розвитку фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України 14-24

ВОЛОЩУК І. С., ВОЛОЩУК О. П., ГЛИВА В. В., РУДАВСЬКА Н. М., СЛУЧАК О. М., ГЕРЕШКО Г. С., КОВАЛЬЧУК О. І. Урожайність, коефіцієнт розмноження та вихід кондиційного насіння тритикале озимого залежно від особливостей сорту 24-37

ВОЛОЩУК О. П., РАСПУТЕНКО А. О. Особливості осіннього розвитку рослин ріпаку озимого залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння 38-48

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ВАВРИНОВИЧ О. В., ЩЕРБА М. М. Метод розрахунку відносної швидкості росту та швидкості нетто асиміляції у листках рослин на прикладі пшениці озимої 49-64

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ВАВРИНОВИЧ О. В., ЩЕРБА М. М. Продуктивність колосу залежно від ефективності утворення й відтоку асимілятів з листків пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення 64-81

ЛИХОЧВОР В. В., МАТКОВСЬКА М. В. Вплив морфорегуляторів на ріст і розвиток рослин сортів ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного 82-95

ЛИХОЧВОР В. В., ПУЩАК В. І. Урожайність нуту залежно від мінерального живлення 95-106

МАРУХНЯК А. Я., ВОРОБЙОВА Ю. В., ЯРЕМКО В. Я. Рейтинговий розподіл селекційних ліній ячменю ярого за адаптивністю 106-117

ОЛІФІР Ю. М., БАГАЙ Т. І., БОРИСЮК В. С., ІВАНЮК В. Я. Вплив рівня мінерального удобрення та позакореневого підживлення на врожайність бобів кормових в умовах Лісостепу Західного 117-127

ПАНАХИД Г. Я., КОНИК Г. С. Енергетична ефективність способів поліпшення різновікових травостоїв 128-139

ПИЛИПІВ Н. І., ДЗЮБАЙЛО А. Г. Вплив удобрення та застосування біопрепарату органік-баланс у лучному кормовиробництві 140-150

ТЕРЛЕЦЬКА М. І., КОТЯШ У. О., БУГРИН Л. М., СМЕТАНА С. І., ДІДУХ Г. М. Продуктивність та формування ботанічного складу лучних фітоценозів багатофункціонального призначення залежно від складу травосумішок та удобрення 150-160

ШУВАР А. М., БЕГЕН Л. Л., ТИМКІВ М. Ю., ВОЙТОВИЧ Р. М. Формування врожаю і якості зерна пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня живлення 161-173

ТВАРИННИЦТВО

КИРИЛІВ Б. Я. Вікова динаміка росту і розвитку каченят залежно від інтенсивності білкового обміну 174-187

ФЕДАК В. Д., ФЕДАК Н. М., ПОЛУЛІХ М. І., ШЕЛЕВАЧ А. В. Оцінка типу конституції корів-первісток поліської м’ясної породи за їх розвитком в умовах Карпатського регіону 188-197

БОЇВКА Т. Т., САВКА М. В., ПОЛУЛІХ О. Я., ШИНКАРУК П. М. Маркетингові дослідження інноваційної продукції 198-209

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.