Випуск 68(1)

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1

ЗМІСТ        титул

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Вавринович О. В., Качмар О. Й.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-1  PdfPDF 

Вплив сівозмінного фактора на гербологічний стан посівів сої 

 

Ващишин О. А., Біловус Г. Я., Яцух К. І., Пристацька О. Н., Дорота Г. М., Терешко Р. В.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-2  PdfPDF 

Стійкість сортів льону до фузаріозу в умовах Західного Лісостепу України

 

Волощук М. Д., Лис Н. М., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-3  PdfPDF 

Економічна та енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур в умовах Західного регіону

 

Волощук О. П., Стасів О. Ф., Глива В. В., Герешко Г. С., Пащак М. О.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-4  PdfPDF 

Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від різних норм внесення мінеральних добрив у Західному Лісостепу України

 

Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Партика Т. В., Буслаєва Н. Г.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-5  PdfPDF 

Кореляційний аналіз залежності продуктивності сівозміни від фізико-хімічних, агрохімічних показників ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого сільськогосподарського впливу

 

Грановська Л. М., Вожегова Р. А.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-6  PdfPDF 

Деградація ґрунтів в умовах Південного Степу України: причини, наслідки та заходи з їх попередження

 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-7  PdfPDF 

Становлення потенційної продуктивності колосу в онтогенезі пшениці озимої в умовах екологічно безпечних систем удобрення

 

Котяш У. О., Бугрин Л. М., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-8  PdfPDF 

Способи підвищення продуктивності старосіяних сінокосів

 

Ласкавий В. М., Кузьменко О. Р., Гетьман Н. Г.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-9  PdfPDF 

Адаптивний потенціал технічних сортів винограду в умовах Південного Степу України

 

Марцінко Т. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-10  PdfPDF 

Вплив удобрення на продуктивність та ботаніко-господарський склад сіяних лучних агроценозів

 

Олекшій Л. М., Бурак І. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-11  PdfPDF Елементи технології вирощування сорго цукрового для виробництва біоетанолу в умовах Західного Лісостепу

 

Оліфірович С. Й., Оліфірович В. О.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-12  PdfPDF

 Урожайність вітчизняних сортів квасолі звичайної (зернової) в умовах південної частини Лісостепу Західного

 

Стельмах О. М., Григорів Я. Я., Мельничук Т. В., Кифорук І. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-13  PdfPDF 

Урожайність сільськогосподарських культур у сівозмінах короткої ротації за різних технологій вирощування

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Даньків В. Я., Дяченко О. Б., Павлишак Я. Я., Когут М. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-14  PdfPDF 

Екстер’єрні особливості та молочна продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи у ТзОВ «Літинське»

 

Полуліх М. І., Федак В. Д., Ільницька Г. В.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-15  PdfPDF 

Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліської м’ясної породи різної лінійної належності

 

Саранчук І. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-16  PdfPDF 

Рівень неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей та продуктивні ознаки бджіл за згодовування кормової добавки з різною кількістю соняшникової олії

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.