Випуск 68(1)

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1

ЗМІСТ        титул

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Вавринович О. В., Качмар О. Й.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-1  PdfPDF 

Вплив сівозмінного фактора на гербологічний стан посівів сої 

 

Ващишин О. А., Біловус Г. Я., Яцух К. І., Пристацька О. Н., Дорота Г. М., Терешко Р. В.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-2  PdfPDF 

Стійкість сортів льону до фузаріозу в умовах Західного Лісостепу України

 

Волощук М. Д., Лис Н. М., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-3  PdfPDF 

Економічна та енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур в умовах Західного регіону

 

Волощук О. П., Стасів О. Ф., Глива В. В., Герешко Г. С., Пащак М. О.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-4  PdfPDF 

Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від різних норм внесення мінеральних добрив у Західному Лісостепу України

 

Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Партика Т. В., Буслаєва Н. Г.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-5  PdfPDF 

Кореляційний аналіз залежності продуктивності сівозміни від фізико-хімічних, агрохімічних показників ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого сільськогосподарського впливу

 

Грановська Л. М., Вожегова Р. А.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-6  PdfPDF 

Деградація ґрунтів в умовах Південного Степу України: причини, наслідки та заходи з їх попередження

 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-7  PdfPDF 

Становлення потенційної продуктивності колосу в онтогенезі пшениці озимої в умовах екологічно безпечних систем удобрення

 

Котяш У. О., Бугрин Л. М., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-8  PdfPDF 

Способи підвищення продуктивності старосіяних сінокосів

 

Ласкавий В. М., Кузьменко О. Р., Гетьман Н. Г.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-9  PdfPDF 

Адаптивний потенціал технічних сортів винограду в умовах Південного Степу України

 

Марцінко Т. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-10  PdfPDF 

Вплив удобрення на продуктивність та ботаніко-господарський склад сіяних лучних агроценозів

 

Олекшій Л. М., Бурак І. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-11  PdfPDF Елементи технології вирощування сорго цукрового для виробництва біоетанолу в умовах Західного Лісостепу

 

Оліфірович С. Й., Оліфірович В. О.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-12  PdfPDF

 Урожайність вітчизняних сортів квасолі звичайної (зернової) в умовах південної частини Лісостепу Західного

 

Стельмах О. М., Григорів Я. Я., Мельничук Т. В., Кифорук І. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-13  PdfPDF 

Урожайність сільськогосподарських культур у сівозмінах короткої ротації за різних технологій вирощування

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Даньків В. Я., Дяченко О. Б., Павлишак Я. Я., Когут М. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-14  PdfPDF 

Екстер’єрні особливості та молочна продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи у ТзОВ «Літинське»

 

Полуліх М. І., Федак В. Д., Ільницька Г. В.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-15  PdfPDF 

Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліської м’ясної породи різної лінійної належності

 

Саранчук І. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-1-16  PdfPDF 

Рівень неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей та продуктивні ознаки бджіл за згодовування кормової добавки з різною кількістю соняшникової олії