Випуск 65

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Байструк-Глодан Л. З. Оцінка зразків конюшини лучної на основі селекційних індексів 3-11

 

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/1.pdf     Abstract 

 

Волощук І. С., Волощук О. П., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. Фракційний склад сортів пшениці м’якої озимої залежно від сформованої маси 1000 насінин 12-21

Проба DOI  http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/2.pdf    Abstract 

 

Волощук О. П., Волощук І. С., Глива В. В., Пащак М. О. Біологічні вимоги гібридів кукурудзи до умов вирощування в Західному Лісостепу 22-36

Проба DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/3.pdf     Abstract 

 

Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Партика Т. В. Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого агрогенного впливу в Західному Лісостепу 36-46

Проба DOI    http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/4.pdf    Abstract 

 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. Кінцева продуктивність колосу залежно від ознак росту, набуття та зберігання ресурсів у верхніх листках пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення 47-64

Проба DOI    http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/5.pdf    Abstract

 

Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М., Вовк А. І., Котик З. О. Динаміка лабільних та водорозчинних форм гумусу під впливом систем удобрення та технологій основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні 64-76

Проба DOI     http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/6.pdf     Abstract 

 

Марухняк А. Я., Терлецька М. І., Пурдяк Л. С. Кластерний розподіл  генотипів вівса за екологічною адаптивністю кількісних ознак продуктивності 77-90

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/7.pdf     Abstract 

 

Мельничук Т. В., Сендецький В. М., Кифорук І. М., Стельмах О. М., Жирун Г. В. Біолого-технологічні особливості формування продуктивності розторопші плямистої в умовах Передкарпаття 91-102

Проба  DOI    http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/8.pdf       Abstract 

 

Панахид Г. Я., Коник Г. С., Котяш У. О. Вміст органічних речовин у кормі різнотравно-злакового лучного агрофітоценозу тривалого використання 103-114

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/9.pdf       Abstract 

 

Панахид Г. Я., Коник Г. С., Котяш У. О. Формування новостворених бобово-злакових лучних травостоїв залежно від різних видів удобрення 114-124

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/10.pdf      Abstract 

 

Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Діордієва І. П. Стійкість до хвороб зразків пшениці м’якої озимої, створених гібридизацією географічно віддалених форм 124-133

Проба  DOI    http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/11.pdf      Abstract 

 

Хом’як М. М. Прояв стабільності та пластичності сортозразків грястиці збірної  (Dactylis glomerata L.) в умовах Передкарпаття 133-145

Проба  DOI  http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/12.pdf          Abstract 

 

Шувар А. М. Вплив гербіцидів та мікродобрива на продуктивність льону-довгунцю 145-155

Проба  DOI    http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/13.pdf          Abstract 

 

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Беген Л. Л. Особливості формування продуктивності змішаних посівів зернових і зернобобових культур 156-167

Проба DOI    http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/14.pdf          Abstract 

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Волович В. М., Вовк С. О. Особливості продуктивної та метаболічної дії триптофану в організмі сільськогосподарської птиці 168-175

Проба  DOI    http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/15.pdf          Abstract 

 

Дяченко О. Б. Зміни вмісту поліненасичених жирних кислот родини w-6 у печінці й скелетних м’язах відгодівельних бугайців за використання у раціонах соняшникової олії 176-185

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/16.pdf          Abstract 

 

Шелевач А. В., Рівіс Й. Ф., Федак Н. М. Вміст білка та поліненасичених жирних кислот родин омега-3 і омега-6 у крові ремонтних телиць за різної енергетичної цінності раціонів 186-197

Проба  DOI     http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/17.pdf    Abstract