Випуск 65

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Байструк-Глодан Л. З. Оцінка зразків конюшини лучної на основі селекційних індексів 3-11

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/1.pdf     Abstract 

Волощук І. С., Волощук О. П., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. Фракційний склад сортів пшениці м’якої озимої залежно від сформованої маси 1000 насінин 12-21

DOI  https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/2.pdf    Abstract 

Волощук О. П., Волощук І. С., Глива В. В.Пащак М. О. Біологічні вимоги гібридів кукурудзи до умов вирощування в Західному Лісостепу 22-36

 DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/3.pdf     Abstract 

Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Партика Т. В. Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого агрогенного впливу в Західному Лісостепу 36-46

 DOI    https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/4.pdf    Abstract 

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. Кінцева продуктивність колосу залежно від ознак росту, набуття та зберігання ресурсів у верхніх листках пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення 47-64

 DOI    https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/5.pdf    Abstract

Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М., Вовк А. І., Котик З. О. Динаміка лабільних та водорозчинних форм гумусу під впливом систем удобрення та технологій основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні 64-76

 DOI     https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/6.pdf     Abstract 

Марухняк А. Я., Терлецька М. І., Пурдяк Л. С. Кластерний розподіл  генотипів вівса за екологічною адаптивністю кількісних ознак продуктивності 77-90

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/7.pdf     Abstract 

Мельничук Т. В., Сендецький В. М., Кифорук І. М., Стельмах О. М., Жирун Г. В. Біолого-технологічні особливості формування продуктивності розторопші плямистої в умовах Передкарпаття 91-102

  DOI    https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/8.pdf       Abstract 

Панахид Г. Я., Коник Г. С., Котяш У. О. Вміст органічних речовин у кормі різнотравно-злакового лучного агрофітоценозу тривалого використання 103-114

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/9.pdf       Abstract 

Панахид Г. Я., Коник Г. С., Котяш У. О. Формування новостворених бобово-злакових лучних травостоїв залежно від різних видів удобрення 114-124

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/10.pdf      Abstract 

Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Діордієва І. П. Стійкість до хвороб зразків пшениці м’якої озимої, створених гібридизацією географічно віддалених форм 124-133

  DOI    https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/11.pdf      Abstract 

Хом’як М. М. Прояв стабільності та пластичності сортозразків грястиці збірної  (Dactylis glomerata L.) в умовах Передкарпаття 133-145

  DOI  https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/12.pdf          Abstract 

Шувар А. М. Вплив гербіцидів та мікродобрива на продуктивність льону-довгунцю 145-155

  DOI    https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/13.pdf          Abstract 

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Беген Л. Л. Особливості формування продуктивності змішаних посівів зернових і зернобобових культур 156-167

 DOI    https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/14.pdf          Abstract 

ТВАРИННИЦТВО

Волович В. М., Вовк С. О. Особливості продуктивної та метаболічної дії триптофану в організмі сільськогосподарської птиці 168-175

  DOI    https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/15.pdf          Abstract 

Дяченко О. Б. Зміни вмісту поліненасичених жирних кислот родини w-6 у печінці й скелетних м’язах відгодівельних бугайців за використання у раціонах соняшникової олії 176-185

  DOI   https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/16.pdf          Abstract 

 

Шелевач А. В., Рівіс Й. Ф., Федак Н. М. Вміст білка та поліненасичених жирних кислот родин омега-3 і омега-6 у крові ремонтних телиць за різної енергетичної цінності раціонів 186-197

  DOI     https://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/17.pdf    Abstract 

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.