Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. Кінцева продуктивність колосу залежно від ознак росту, набуття та зберігання ресурсів у верхніх листках пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення 47-64

       DOI      http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/5.pdf      Abstract 

Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М., Вовк А. І., Котик З. О. Динаміка лабільних та водорозчинних форм гумусу під впливом систем удобрення та технологій основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні 64-76

    DOI      http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/6.pdf         Abstract 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р