БАЙСТРУК-ГЛОДАН Л. З., ЖАПАЛЕУ Г. З. Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків конюшини лучної (Trifolium pratense L.) в умовах Передкарпаття 3-8

УДК 631.527:633.32Л. З. БАЙСТРУК-ГЛОДАН, кандидат сільськогосподарських наукГ. З. ЖАПАЛЕУ, молодший науковий співробітникІнститут сільського господарства Карпатського регіону НААНвул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл.,81115, e-mail: glodanlesa@ukr.netЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬТА ВАРІАНСА СТАБІЛЬНОСТІСОРТОЗРАЗКІВ … Read More

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р