ВИПУСК (74)-2

74-2

ЗМІСТ

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО ІРОСЛИННИЦТВО

 

Білоніжка Х. В.

Ефективність застосування мікродобрив у технології вирощування редьки олійної (Raphanus sativum d. var. oleifera metrg.)

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-1   Pdf PDF


Ващишин О. А., Біловус Г. Я., Пристацька О. Н., Воробель М. І.

Вплив абіотичних факторів на розвиток борошнистої роси на сортах ячменю озимого в умовах західного лісостепу України

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-2   Pdf PDF


Демидов О. А., Правдзіва І. В., Василенко Н. В.

Вплив умов року, строку сівби та попередника на формування сили борошна генотипів Triticum aestivum L.

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-3   Pdf PDF


Дубицький О. Л., Дубицька А. О., Качмар О. Й., Вавринович О. В., Щерба М. М.

Розвиток фотосинтетичних процесів та зернова продуктивність пшениці озимої за біологізованих систем удобрення

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-4   Pdf PDF


Галан М. С., Лісова Ю. А., Гук Р. М.

Джерела стійкості до насіннєвого довгоносика (Bruchus ssp.) колекційних зразків кормових бобів

(Vicia faba L.)

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-5   Pdf PDF


Гарбар Л. А., Довбаш Н. І., Венгер В. О., Benselhoub, A., Іваницька А. П.

Формування структури врожаю ріпаку озимого за пливу умов живлення

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-6   Pdf PDF


Ільчиняк У. О., Пукало Д. Л.

Поверхневе поліпшення низинних лучних травостоїв в умовах Карпатського регіону

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-7   Pdf PDF


Качмар О. Й., Вавринович О. В., Саверин І. В.

Гербологічний стан посівів сільськогосподарських культур у короткоротаційній сівозміні залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-8   Pdf PDF


Оліфір Ю. М., Габриель А. Й., Гавришко О. С., Партика Т. В., Козак Н. І.

Фракційний та груповий склад гумусу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалих агрогенних навантажень

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-9   Pdf PDF


Степаненко М. В.

Вплив способів сівби на вміст крохмалю та білку в зерні гібридів кукурудзи

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-10   Pdf PDF


Тимчишин О. Ф., Рудавська Н. М., Шувар А. М., Шевченко Т. В.

Вплив норм висіву льону-межеумку на структурні та врожайні показники

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-11   Pdf PDF


ТВАРИННИЦТВО

Гринів М. В.

Інтенсивність росту та інтер’єрні показники кролів за використання зерна тритикале у раціоні

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-12   Pdf PDF


Кирилів Я. І., Федак Н. М., Петришин М. А., Прудеус Т. Я.

Використання фітобіотиків у годівлі телят та їх вплив на формування рубцевого травлення

і резистентність

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-13   Pdf PDF


Петришин М. А., Седіло Г. М., Вовк С. О.

М’ясна продуктивність молодняку асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною

та помісей 3/8 кровних за породою суффольк

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-2-14   Pdf PDF

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.