ВИПУСК (74)-1

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Войтовик М. В.

Забур’яненість агроценозів соняшнику в короткоротаційних сівозмінах

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-1   Pdf PDF


Волощук М. Ю.

Польова схожість насіння гірчиці білої залежно від агротехнічних заходів вирощування

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-2    Pdf PDF


Ільчук Р. В., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І.

Характеристика генотипів вівса за основними господарсько-біологічними показниками

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-3    Pdf PDF


Карасевич Н. В.

Вплив удобрення на продуктивність конюшино-тимофіївкової сумішки в умовах Передкарпаття

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-4    Pdf PDF


Квасніцька Л. С., Войтова Г. П.

Водоспоживання соняшнику в ланках різноротаційних сівозмін Правобережного Лісостепу

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-5    Pdf PDF


Назарчук О. П., Мойсієнко В. В.

Удосконалення елементів сортової технології вирощування ромашки лікарської в зоні Полісся України

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-6    Pdf PDF


Олексяк В. М., Стасів О. Ф., Байструк-Глодан Л. З., Біловус Г. Я.

Оптимізація температурних режимів для проростання насіння пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.)

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-  7  Pdf PDF


Потапов А. В., Грабовський М. Б.

Формування площі листкової поверхні та фотосинтетичних показників посівів буряків цукрових залежно від мікродобрив і систем фунгіцидного захисту

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-8    Pdf PDF


Сметана С. І., Бугрин Л. М., Ільчиняк У. О., Пукало Д. Л.

Поживність сіяних травостоїв залежно від удобрення та режиму використання

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-9    Pdf PDF


Щерба М. М., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Таравська О. В.

Вплив удобрення на формування продуктивності ячменю ярого в короткоротаційних сівозмінах

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-10    Pdf PDF


Яцух К. І., Пристацька О. Н., Нікішичева К. С., Тимчук І. С.

Вплив комплексного застосування протруйників, стимуляторів росту та мікродобрив для передпосівної обробки насіння на ураженість кореневими гнилями та продуктивність пшениці озимої

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-11    Pdf PDF


ТВАРИННИЦТВО

 

Рівіс Й. Ф., Постоєнко В. О., Саранчук І. І., Стадницька О. І., Клим О. Я., Дяченко О. Б., Шелевач А. В., Гопаненко О. О.

Відтворна здатність бджолиних маток за впливу важких металів і жирних кислот

бджолиного обніжжя

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-12    Pdf PDF


Федак В. Д., Полуліх М. І., Стадницька О. І., Ільницька Г. В.

Легеневий газообмін у телиць і молочна продуктивність первісток симентальської породи Прикарпаття різних типів конституції

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1-13    Pdf PDF


Дяченко О. Б., Седіло Г. М., Тесак Г. В.

Вміст незамінних поліненасичених жирних кислот та цинку у тканинах відгодівельного молодняку ВРХ за додаткового введення до їх раціону суміші соняшникової та лляної олій і різних доз сульфату цинку

DOI: 10.32636/01308521.2023-(74)-1- 14   Pdf PDF


Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.