ВИПУСК (71)-2

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Біловус Г. Я.

Вплив абіотичних факторів на розвиток основних хвороб пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-1    Pdf PDF 

Волощук І. С., Волощук О. П., Коник Г. С., Глива В. В., Воробйова Ю. В.,

Герешко Г. С., Случак О. М.

Ефективність вирощування базового насіння пшениці м’якої озимої за різних агротехнологічних заходів

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-2    Pdf  PDF 

Панахид Г. Я., Козак Н. І., Сендецький В. М.

Залежність продуційних процесів конюшини лучної від технологочних елементів

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-3    Pdf PDF

Перегрим О. Р.

Вивчення та оцінка  зразків конюшини повзучої як джерела вихідного матеріалу для селекції в умовах Передкарпаття

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-4    Pdf PDF

Волощук О. П., Сендецький В. М., Мельничук Т. В., Сендецький І. В.

Продуктивність ріпаку озимого

за застосування регулятора росту вермийодіс та різних норм висіву

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-5    Pdf PDF

Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Габриєль А. Й., Партика Т. В.

Трансформація агрохімічних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого періоду сільськогосподарського використання.

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-6    Pdf PDF

Гень С. П.

Врожайність і структура врожаю сої залежно від елементів технології вирощування

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-7    Pdf PDF

Дрига В. В., Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В.

Підготовка насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) для сівби

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-8    Pdf PDF

Кургак В. Г., Гавриш Я. В.

Ботанічний склад та динаміка лінійного росту, частки листя і площі листкової поверхні при  формуванні лучних агрофітоценозів

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-9    Pdf PDF

Пилипів Н. І.

Структура врожаю сіяного бобово-злакового травостою залежно від видового складу та удобрення

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-10    Pdf PDF

Рудавська Н. М., Коник Г. С., Шувар А. М., Дзюбайло А. Г., Беген Л. Л., Тимчишин О. Ф., Дорота Г. М.

Температурний режим осінньої вегетації пшениці озимої та її перезимівля в умовах Карпатського регіону

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-11    Pdf PDF

Федоренко А. В., Бахмут О. О., Борисенко В. І., Челомбітко А. Ф., Бащенко М. М.

Шкідники зернових колосових культур з ряду твердокрилих

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-12   Pdf PDF

Щерба М. М., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Таравська О. В.

Вплив систем удобрення на формування продуктивності зернобобових культур у короткоротаційних сівозмінах

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-13    Pdf PDF

ТВАРИННИЦТВО

Даньків В. Я., Петришин М. А., Павлишак Я. Я.

Розвиток телиць та молочна продуктивність корів, дочок різних бугаїв  симентальської породи

DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-14    Pdf PDF

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.