Випуск 68(2)

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2

ЗМІСТ        титул

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Байструк-Глодан Л. З., Коник Г. С., Хом’як М. М., Жапалеу Г. З.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-1  PdfPDF 

Оцінка селекційного матералу лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.) на схилових землях Карпатського регіону

 

 

Бегей С. С., Васюрко І. В., Карасевич Н. В.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-2  PdfPDF 

Порівняльна оцінка різних способів основного обробітку ґрунту під ярі зернові в умовах Передкарпаття

 

Бугрин О. М., Бугрин Л. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-3  PdfPDF 

Вплив складу травосумішей та біолого-мінерального удобрення на кормову продуктивність лучних агрофітоценозів на схилових землях

 

Дзюбайло А. Г., Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дорота Г. М., Тимків М. Ю.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-4  PdfPDF  Оцінка сортів льону олійного за продуктивністю в зоні Лісостепу Західного

 

дорота Г. М., Волощук О. П., Шувар А. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-5  PdfPDF 

Оцінка селекційного матеріалу льону за основними господарсько цінними показниками

 

Осадчук Д. В., Блажей К. М., Осадчук В. Д., Нікорич В. А.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-6  PdfPDF 

Вплив різних способів вирощування кормових та енергетичних культур на параметри твердої фази сірого лісового ґрунту

 

Перегрим О. Р., Байструк-Глодан Л. З., Іванців Р. Є.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-7  PdfPDF 

Результати попереднього та конкурсного сортовипробування конюшини повзучої в умовах Передкарпаття

 

Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Ільченко Л. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-8  PdfPDF 

Теплостійкість насіння пшениці озимої залежно від умов вирощування

 

сметана с. і., бугрин л. м., пукало д. л., Пилипів Н. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-9  PdfPDF 

Вплив складу травосумішок та удобрення на продуктивність сіяних травостоїв

 

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Дяченко О. Б.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-10  PdfPDF 

Вміст поліненасичених жирних кислот і Йоду в тканинах та інтенсивність росту відгодівельних бугайців за введення до раціону добавок олій і калію йодиду

 

Ільницька Г. В., Полуліх М. І., Федак В. Д.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-11  PdfPDF 

Екстер’єрна характеристика бугайців чорно-рябої породи різної селекції

 

Когут М. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-12  PdfPDF 

Особливості розведення худоби західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів схрещування

 

Тесак Г. В., Пундик В. П.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-13  PdfPDF 

Вплив утримання свиноматок у станках з удосконаленими елементами на їх адаптаційну здатність та продуктивні якості

 

Ференц Л. В., Петрів М. Д.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-14  PdfPDF 

Продуктивні якості оброшинських сірих гусей у ІІ поколінні

 

 

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.