Випуск 68(2)

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2

ЗМІСТ        титул

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Байструк-Глодан Л. З., Коник Г. С., Хом’як М. М., Жапалеу Г. З.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-1  PdfPDF 

Оцінка селекційного матералу лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.) на схилових землях Карпатського регіону

 

 

Бегей С. С., Васюрко І. В., Карасевич Н. В.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-2  PdfPDF 

Порівняльна оцінка різних способів основного обробітку ґрунту під ярі зернові в умовах Передкарпаття

 

Бугрин О. М., Бугрин Л. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-3  PdfPDF 

Вплив складу травосумішей та біолого-мінерального удобрення на кормову продуктивність лучних агрофітоценозів на схилових землях

 

Дзюбайло А. Г., Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дорота Г. М., Тимків М. Ю.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-4  PdfPDF  Оцінка сортів льону олійного за продуктивністю в зоні Лісостепу Західного

 

дорота Г. М., Волощук О. П., Шувар А. М.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-5  PdfPDF 

Оцінка селекційного матеріалу льону за основними господарсько цінними показниками

 

Осадчук Д. В., Блажей К. М., Осадчук В. Д., Нікорич В. А.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-6  PdfPDF 

Вплив різних способів вирощування кормових та енергетичних культур на параметри твердої фази сірого лісового ґрунту

 

Перегрим О. Р., Байструк-Глодан Л. З., Іванців Р. Є.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-7  PdfPDF 

Результати попереднього та конкурсного сортовипробування конюшини повзучої в умовах Передкарпаття

 

Сіроштан А. А., Кавунець В. П., Ільченко Л. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-8  PdfPDF 

Теплостійкість насіння пшениці озимої залежно від умов вирощування

 

сметана с. і., бугрин л. м., пукало д. л., Пилипів Н. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-9  PdfPDF 

Вплив складу травосумішок та удобрення на продуктивність сіяних травостоїв

 

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Дяченко О. Б.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-10  PdfPDF 

Вміст поліненасичених жирних кислот і Йоду в тканинах та інтенсивність росту відгодівельних бугайців за введення до раціону добавок олій і калію йодиду

 

Ільницька Г. В., Полуліх М. І., Федак В. Д.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-11  PdfPDF 

Екстер’єрна характеристика бугайців чорно-рябої породи різної селекції

 

Когут М. І.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-12  PdfPDF 

Особливості розведення худоби західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів схрещування

 

Тесак Г. В., Пундик В. П.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-13  PdfPDF 

Вплив утримання свиноматок у станках з удосконаленими елементами на їх адаптаційну здатність та продуктивні якості

 

Ференц Л. В., Петрів М. Д.

DOI: 10.32636/01308521.2020-(68)-2-14  PdfPDF 

Продуктивні якості оброшинських сірих гусей у ІІ поколінні