Випуск 62

ПЕРЕДГІРНЕ ТА ГІРСЬКЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ТВАРИННИЦТВО. – 2017. – ВИП. 62

 ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

ВОЛОЩУК І. С. Вплив зміни клімату на вирощування насіння пшениці озимої в зоні Західного Лісостепу України

ВОЛОЩУК О. П., КОВАЛЬЧУК О. І. Продуктивність сортів різних екологічних типів тритикале озимого за вирощування в зоні Західного Лісостепу України

ГАЛАН М. С., РОП Р. Ю.,  ГУК Р. М. Ефективність спонтанної інокуляції бульбочковими бактеріями вики паннонської (Vicia pannonica L.) в умовах Західного Лісостепу України

 

ДАЦЬКО А. О. Характеристика колекційних зразків вівса різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу Західного

 

ДОРОТА Г. М., ШУВАР А. М. Вивчення вихідного матеріалу для селекції льону-довгунцю та льону-межеумку в умовах Лісостепу Західного

 

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ВАВРИНОВИЧ О. В., ЩЕРБА М. М. Агрофізіологічні ознаки росту та розвитку листків пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення

 

КОТЧЕНКО М. В., СІЧЕВИЙ В. В., КУЛИК І. О. Застосування біопрепарату біолан при вирощуванні гібридів кукурудзи різних морфотипів в умовах Північного Степу України

 

ЛИХОЧВОР В. В., МАТКОВСЬКА М. В. Урожайність сортів озимого ячменю залежно від норм добрив, морфорегуляторів та фунгіцидів в умовах Західного Лісостепу

ОЛІФІР Ю. М., ПАРТИКА Т. В., ГАВРИШКО О. С. Вплив тривалого застосування добрив та їх післядія на показники родючості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту

 

ПАРТИКА Т. В., ГАМКАЛО З. Г. Оцінка потенційно біодоступної органічної речовини в ґрунтах різної генези як критерій їх екологічної якості

ТИМЧУК І. С., МАЛЬОВАНИЙ М. С., ЯЦУХ К. І. Використання капсульованих мінеральних добрив для зниження антропогенного тиску на ґрунтову мікрофлору

 

ТВАРИННИЦТВО

 

ГУНЧАК Р. В., СЕДІЛО Г. М. Продуктивна дія добавок аквацитрату йоду у раціонах свиноматок

ДАНЬКІВ В. Я. Продуктивна та екстер’єрна характеристика корів симентальської  породи Карпатського регіону різних ліній

ДЯЧЕНКО О. Б. Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах крові корів у сухостійний та післяродовий періоди та його корекція

КЛИМ О. Я. Вміст важких металів та жирнокислотний склад фосфоліпідів тканин медоносних бджіл у різних природних зонах Карпатського регіону

КОГУТ М. І., БРАТЮК В. М., СТАДНИЦЬКА О. І., КАПЛІНСЬКИЙ В. В. Оцінка популяційно-генетичних параметрів основних продуктивних ознак корів різних ліній симентальської породи

Милостивий Р. В., Козир В. С. Продуктивне довголіття голштинської худоби різного екогенезу в умовах Степу України

РОМАНЧУК А. С., РІВІС Й. Ф. Вміст неестерифікованих жирних кислот у плазмі крові та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.