ВАСИЛЕНКО М. Г., СТАДНИК А. П., КОСТЮЧЕНКО М. В. Вплив Ендофіту і Гумісолу на урожайність і якість зерна пшениці ярої на сірому лісовому ґрунті Північного Лісостепу України 24-31

Проба            Abstract

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р