Випуск 67(2)

DOI випуску 67   10.32636/01308521.2020-(67(2))

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Бондарчук А. А., Вишневська О. В., Дмитренко В. П., Рязанцев М. В. 

Результати моніторингу переносників та заходи боротьби з вірусними хворобами картоплі в зоні Полісся України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-1      Pdf   PDF

 

Вожегова Р. А., Дробіт О. С., Шебанін В. С., Дробітько А. В.

Вирощування гібридів кукурудзи інтенсивного типу в умовах змін клімату за зрошення

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-2       Pdf   PDF

 

Голобородько С. П., Димов О. М., Пілярська О. О., Гальченко Н. М.,

Кормовиробництво Південного Степу: pеалії та шляхи відродження

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-3       Pdf  PDF

 

Заплітний Я. Д., Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В.

Вивчення стійкості до прикорене-вого вилягання у ліній кукурудзи різних генетичних плазм та гібридів, створених на їх основі

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-4       Pdf   PDF

Зеля А. Г., Олійник Т. М., Зеля Г. В.

Відбір джерел стійкості картоплі до раку Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-5       Pdf   PDF

Камінський В. Ф., Асанішвілі Н. М.

Особливості росту і розвитку рослин кукурудзи в посівах та їх фотосинтетична діяльність залежно від технології вирощування в умовах Лісостепу

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-6       Pdf   PDF

Кирилюк В. П., Кричківський В. М., Ковальчук Н. В.

Адаптивна система основного обробітку ґрунту під сою

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-7       Pdf   PDF

Кордулян Р. О., Кордулян Ю. В., Соломійчук М. П.

Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на ріст та розвиток сільськогосподарських культур у західноукраїнській Лісостеповій провінції

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-8       Pdf   PDF

Лавриненко Ю. О., Влащук А. М., Дробіт О. С., Лавренко Н. М., Влащук О. А.

Насіннєва продуктивність буркуну однорічного залежно від способів сівби та удобрення

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-9       Pdf   PDF

Лященко С. А., Олійник Т. М., Захарчук Н. А.

Технологічні прийоми удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні на супіщаних дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-10       Pdf   PDF

Семенчук В.Г.

Продуктивність насіннєвої картоплі сортів різних груп стиглості в умовах південно-західної частини Лісостепу України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-11       Pdf   PDF

Соломійчук М. П., Кордулян Ю. В., Мельник А. Т., Піковський М. Й.

Вплив біологічних комплексів та біостимулюючих речовин на ріст і розвиток рослин сої в Західному Лісостепу України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-12       Pdf   PDF

Соломійчук М. П., Кордулян р. О., Гунчак В. М., Борзих О. І.

Особливості статусу борщівника Сосновського в Україні та сиcтемний підхід у боротьбі та ліквідації небезпечного виду бур’яну

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-13       Pdf   PDF

Скорейко А. М., Андрійчук Т. О.,

Білик Р. М., Кувшинов О. Я.

Фітосанітарний стан насаджень горіха грецького у західному регіоні України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-14       Pdf   PDF

Титова Л. В., Дубинська О. Д.

Продуктивність сортів сої залежно від інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями в умовах зрошення Південного Степу України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-15       Pdf   PDF

Шувар А. М., Рудавська Н. М.,

Беген Л. Л.

Формування асиміляційної поверхні бінарних посівів зернових і зернобобових культур

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-16       Pdf   PDF

ТВАРИННИЦТВО

 

Саранчук І. І.

Рівень неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця та продуктивні ознаки бджіл за згодовування різної кількості лляної олії

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-17       Pdf   PDF