Випуск 67(2)

DOI випуску 67   10.32636/01308521.2020-(67(2))

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Бондарчук А. А., Вишневська О. В., Дмитренко В. П., Рязанцев М. В. 

Результати моніторингу переносників та заходи боротьби з вірусними хворобами картоплі в зоні Полісся України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-1      Pdf   PDF

 

Вожегова Р. А., Дробіт О. С., Шебанін В. С., Дробітько А. В.

Вирощування гібридів кукурудзи інтенсивного типу в умовах змін клімату за зрошення

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-2       Pdf   PDF

 

Голобородько С. П., Димов О. М., Пілярська О. О., Гальченко Н. М.,

Кормовиробництво Південного Степу: pеалії та шляхи відродження

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-3       Pdf  PDF

 

Заплітний Я. Д., Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В.

Вивчення стійкості до прикорене-вого вилягання у ліній кукурудзи різних генетичних плазм та гібридів, створених на їх основі

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-4       Pdf   PDF

Зеля А. Г., Олійник Т. М., Зеля Г. В.

Відбір джерел стійкості картоплі до раку Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-5       Pdf   PDF

Камінський В. Ф., Асанішвілі Н. М.

Особливості росту і розвитку рослин кукурудзи в посівах та їх фотосинтетична діяльність залежно від технології вирощування в умовах Лісостепу

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-6       Pdf   PDF

Кирилюк В. П., Кричківський В. М., Ковальчук Н. В.

Адаптивна система основного обробітку ґрунту під сою

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-7       Pdf   PDF

Кордулян Р. О., Кордулян Ю. В., Соломійчук М. П.

Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на ріст та розвиток сільськогосподарських культур у західноукраїнській Лісостеповій провінції

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-8       Pdf   PDF

Лавриненко Ю. О., Влащук А. М., Дробіт О. С., Лавренко Н. М., Влащук О. А.

Насіннєва продуктивність буркуну однорічного залежно від способів сівби та удобрення

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-9       Pdf   PDF

Лященко С. А., Олійник Т. М., Захарчук Н. А.

Технологічні прийоми удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні на супіщаних дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-10       Pdf   PDF

Семенчук В.Г.

Продуктивність насіннєвої картоплі сортів різних груп стиглості в умовах південно-західної частини Лісостепу України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-11       Pdf   PDF

Соломійчук М. П., Кордулян Ю. В., Мельник А. Т., Піковський М. Й.

Вплив біологічних комплексів та біостимулюючих речовин на ріст і розвиток рослин сої в Західному Лісостепу України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-12       Pdf   PDF

Соломійчук М. П., Кордулян р. О., Гунчак В. М., Борзих О. І.

Особливості статусу борщівника Сосновського в Україні та сиcтемний підхід у боротьбі та ліквідації небезпечного виду бур’яну

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-13       Pdf   PDF

Скорейко А. М., Андрійчук Т. О.,

Білик Р. М., Кувшинов О. Я.

Фітосанітарний стан насаджень горіха грецького у західному регіоні України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-14       Pdf   PDF

Титова Л. В., Дубинська О. Д.

Продуктивність сортів сої залежно від інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями в умовах зрошення Південного Степу України

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-15       Pdf   PDF

Шувар А. М., Рудавська Н. М.,

Беген Л. Л.

Формування асиміляційної поверхні бінарних посівів зернових і зернобобових культур

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-16       Pdf   PDF

ТВАРИННИЦТВО

 

Саранчук І. І.

Рівень неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця та продуктивні ознаки бджіл за згодовування різної кількості лляної олії

DOI 10.32636/01308521.2020-(67)-2-17       Pdf   PDF

 

 

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.