ВИПУСК 69(2)

ЗМІСТ                   ТИТУЛ

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Байструк-Глодан Л. З.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-1  PdfPDF 

Оцінка селекційного матерiалу конюшини лучної (Trifolium pratense L.) на схилових землях Карпатського регіону

Глива В. В., Случак О. М., Волощук О. П.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-2  PdfPDF 

Підвищення врожайності й посівних якостей насіння ріпаку озимого залежно від застосування інсектицидів в умовах Західного Лісостепу України

Дубицька А. О., Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицький О. Л., Щерба М. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-3  PdfPDF 

Вплив екологізованих систем удобрення на врожайність і якість зерна пшениці озимої

Колесник І. І., Палінчак О. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-4  PdfPDF 

Створення ліній і гібридів гарбуза з підвищеним вмістом каротину

Перегрим О. Р.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-5  PdfPDF 

Оцінка продуктивності селекційних номерів тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття

Пристацька О. Н., Біловус Г. Я., Ващишин О. А.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-6  PdfPDF 

Вплив абіотичних факторів та окремих елементів технології на щільність популяцій фітофагів у посівах пшениці озимої в Західному Лісостепу України

Рудавська Н. М., Шувар А. М., Беген Л. Л.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-7  PdfPDF 

Особливості формування елементів структури сумішок зернових і зернобобових культур

Терлецька М. І., Біловус Г. Я., Пущак В. І., Яремко В. Я.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-8  PdfPDF 

Оцінка сортів ячменю озимого за адаптивністю до умов навколишнього середовища в конкурсному та екологічному сортовипробуванні

Щерба М. М., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О.В., Таравська О. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-9  PdfPDF 

Вплив систем удобрення і попередників на врожай та якість зерна пшениці озимої в короткоротаційних сівозмінах

ТВАРИННИЦТВО

Даньків В. Я., Когут М. І., Братюк В. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-10  PdfPDF 

Продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи в умовах Карпатського регіону

Лещишин І. С., Кирилів Я. І.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-11  PdfPDF 

Забійні якості молодняку качок пекінської породи та кросу Черрі-Веллі при вирощуванні з використанням БАД Активіо

Пундик В. П., Тесак Г. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-12  PdfPDF 

Показники крові та продуктивні якості свиноматок за утримання у станках з удосконаленими елементами

Федак В. Д., Полуліх М. І.,  Ільницька Г. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-13  PdfPDF 

Оцінка бугайців різних ліній поліської м’ясної породи за власною продуктивністю в умовах Передкарпаття

Хвостик В. П.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-14  PdfPDF 

Спадковий тягар у гусей в процесі створення диморфної популяції

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.