ВИПУСК 69(2)

ЗМІСТ                   ТИТУЛ

 

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Байструк-Глодан Л. З.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-1  PdfPDF 

Оцінка селекційного матерiалу конюшини лучної (Trifolium pratense L.) на схилових землях Карпатського регіону

Глива В. В., Случак О. М., Волощук О. П.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-2  PdfPDF 

Підвищення врожайності й посівних якостей насіння ріпаку озимого залежно від застосування інсектицидів в умовах Західного Лісостепу України

Дубицька А. О., Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицький О. Л., Щерба М. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-3  PdfPDF 

Вплив екологізованих систем удобрення на врожайність і якість зерна пшениці озимої

Колесник І. І., Палінчак О. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-4  PdfPDF 

Створення ліній і гібридів гарбуза з підвищеним вмістом каротину

Перегрим О. Р.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-5  PdfPDF 

Оцінка продуктивності селекційних номерів тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття

Пристацька О. Н., Біловус Г. Я., Ващишин О. А.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-6  PdfPDF 

Вплив абіотичних факторів та окремих елементів технології на щільність популяцій фітофагів у посівах пшениці озимої в Західному Лісостепу України

Рудавська Н. М., Шувар А. М., Беген Л. Л.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-7  PdfPDF 

Особливості формування елементів структури сумішок зернових і зернобобових культур

Терлецька М. І., Біловус Г. Я., Пущак В. І., Яремко В. Я.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-8  PdfPDF 

Оцінка сортів ячменю озимого за адаптивністю до умов навколишнього середовища в конкурсному та екологічному сортовипробуванні

Щерба М. М., Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О.В., Таравська О. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-9  PdfPDF 

Вплив систем удобрення і попередників на врожай та якість зерна пшениці озимої в короткоротаційних сівозмінах

ТВАРИННИЦТВО

Даньків В. Я., Когут М. І., Братюк В. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-10  PdfPDF 

Продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи в умовах Карпатського регіону

Лещишин І. С., Кирилів Я. І.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-11  PdfPDF 

Забійні якості молодняку качок пекінської породи та кросу Черрі-Веллі при вирощуванні з використанням БАД Активіо

Пундик В. П., Тесак Г. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-12  PdfPDF 

Показники крові та продуктивні якості свиноматок за утримання у станках з удосконаленими елементами

Федак В. Д., Полуліх М. І.,  Ільницька Г. В.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-13  PdfPDF 

Оцінка бугайців різних ліній поліської м’ясної породи за власною продуктивністю в умовах Передкарпаття

Хвостик В. П.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-2-14  PdfPDF 

Спадковий тягар у гусей в процесі створення диморфної популяції