ВИПУСК 69(1)

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)

ЗМІСТ                           ТИТУЛ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Біловус Г. Я., Оліфір Ю. М., Ващишин О. А., Пристацька О. Н. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-1  PdfPDF 

Вплив систем удобрення на розвиток грибних хвороб у посівах пшениці озимої

Вожегова Р. А., Балашова Г. С., Бояркіна Л. В. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-2  PdfPDF 

Вплив строку збирання картоплі весняного садіння на продуктивність насіннєвого матеріалу за літнього садіння свіжозібраними бульбами в умовах Півдня України

Волощук О. П., Стасів О. Ф., Глива В. В., Пащак М. О.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-3  PdfPDF 

Вплив передпосівної обробки насіння мікродобривами на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу України

Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Габриель А. Й., Партика Т. В. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-4  PdfPDF 

Особливості трансформації агрофізичних властивостей у профілі ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за довготривалого сільськогосподарського впливу

Котяш У. О.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-5  PdfPDF 

Економічна оцінка технологій поверхнево поліпшених різновікових травостоїв

Пущак В. І., Ільчук Р. В., Марухняк Г. І. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-6  PdfPDF 

Кластерний аналіз зразків ярих зернових культур (овес, ярий ячмінь) за ознакою «врожайність зерна»

Хом’як М. М. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-7  PdfPDF 

Скринінг зразків грястиці збірної (Dactylis glomerata L.) за комплексом ознак

Цілинко Л. М. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-8  PdfPDF 

Особливості контролювання проса півнячого – Echinocholoa crus – galli (L.) Pal. Beauv у посівах рису посівного – Oryza sativa (L.)

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дзюбайло А. Г. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-9  PdfPDF 

Продуктивність льону олійного залежно від впливу біопрепаратів 

та комплексних мікродобрив

ТВАРИННИЦТВО

Вовк С. О., Дмитроца А. І., Польовий І. В., Бучинський В. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-10  PdfPDF 

Пробіотики в годівлі тварин і птиці

Воробель М. І., Каплінський В. В., Клим О. Я., Дмитроца А. І.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-11  PdfPDF 

Емісія парникових газів у курячому посліді при застосуванні природних сорбентів

Душара І. В., Федак Н. М., Чумаченко С. П., Дармограй Л. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-12  PdfPDF 

Продуктивність корів і якість молока за згодовування силосу, законсервованого пробіотичними препаратами 

Когут М. І., Братюк В. М. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-13  PdfPDF 

Відтворна здатність корів-первісток, отриманих при різних варіантах лінійного підбору

Стадницька О. І. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-14  PdfPDF 

Особливості процесу онтогенезу ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи

Хвостик В. П. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-15  PdfPDF 

Моделювання компонентів кривих живої маси гусей