ВИПУСК 69(1)

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)

ЗМІСТ                           ТИТУЛ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Біловус Г. Я., Оліфір Ю. М., Ващишин О. А., Пристацька О. Н. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-1  PdfPDF 

Вплив систем удобрення на розвиток грибних хвороб у посівах пшениці озимої

Вожегова Р. А., Балашова Г. С., Бояркіна Л. В. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-2  PdfPDF 

Вплив строку збирання картоплі весняного садіння на продуктивність насіннєвого матеріалу за літнього садіння свіжозібраними бульбами в умовах Півдня України

Волощук О. П., Стасів О. Ф., Глива В. В., Пащак М. О.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-3  PdfPDF 

Вплив передпосівної обробки насіння мікродобривами на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу України

Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Габриель А. Й., Партика Т. В. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-4  PdfPDF 

Особливості трансформації агрофізичних властивостей у профілі ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за довготривалого сільськогосподарського впливу

Котяш У. О.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-5  PdfPDF 

Економічна оцінка технологій поверхнево поліпшених різновікових травостоїв

Пущак В. І., Ільчук Р. В., Марухняк Г. І. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-6  PdfPDF 

Кластерний аналіз зразків ярих зернових культур (овес, ярий ячмінь) за ознакою «врожайність зерна»

Хом’як М. М. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-7  PdfPDF 

Скринінг зразків грястиці збірної (Dactylis glomerata L.) за комплексом ознак

Цілинко Л. М. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-8  PdfPDF 

Особливості контролювання проса півнячого – Echinocholoa crus – galli (L.) Pal. Beauv у посівах рису посівного – Oryza sativa (L.)

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дзюбайло А. Г. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-9  PdfPDF 

Продуктивність льону олійного залежно від впливу біопрепаратів 

та комплексних мікродобрив

ТВАРИННИЦТВО

Вовк С. О., Дмитроца А. І., Польовий І. В., Бучинський В. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-10  PdfPDF 

Пробіотики в годівлі тварин і птиці

Воробель М. І., Каплінський В. В., Клим О. Я., Дмитроца А. І.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-11  PdfPDF 

Емісія парникових газів у курячому посліді при застосуванні природних сорбентів

Душара І. В., Федак Н. М., Чумаченко С. П., Дармограй Л. М.

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-12  PdfPDF 

Продуктивність корів і якість молока за згодовування силосу, законсервованого пробіотичними препаратами 

Когут М. І., Братюк В. М. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-13  PdfPDF 

Відтворна здатність корів-первісток, отриманих при різних варіантах лінійного підбору

Стадницька О. І. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-14  PdfPDF 

Особливості процесу онтогенезу ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи

Хвостик В. П. 

DOI: 10.32636/01308521.2021-(69)-1-15  PdfPDF 

Моделювання компонентів кривих живої маси гусей

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.