Авторські права та ліцензування

Відправляючи статтю до редакції, автор(и) автоматично надають редакції права редагувати, а також розміщувати матеріали статті на офіційному сайті журналу. Автори зберігають за собою авторські права й одночасно надають журналу право … Read More

Конфіденційність

Назви й адреси електронної пошти, введені на веб-сайті збірника, будуть використовуватися виключно для цілей цього журналу й не будуть доступні для будь-яких інших цілей або для будь-якої іншої особи.

Для авторів

Вимоги до написання статей у міжвідомчий тематичний науковий збірник “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” ‒ це міжвідомчий тематичний науковий збірник з питань: рослинництва, … Read More

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.