Політика щодо плагіату

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. Для уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування. Ми … Read More

Політика відкритого доступу

Політика відкритого доступу Збірник дотримується політики відкритого доступу. Усі статті перебувають у вільному (безкоштовному) доступі відразу після публікації номера, що сприяє більш широкому глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових … Read More

Цілі та проблематика

Цілі та проблематика ISSN 0130-8521 e ISSN 2786-5231 Мета Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво» – публікація рецензованих результатів наукових досліджень з актуальних питань  рослинництва, землеробства,  кормовиробництва,  агрохімії, … Read More

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ ТА РЕЦЕНЗЕНТІВ

Політикою міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” щодо головних етичних норм, якими повинні керуватися суб’єкти процесу рецензування, віднесено таке: у разі невпевненості рецензента у тому, що його … Read More

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.