Порядок рецензування

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” та правилам підготовки статей й авторських рефератів … Read More

Етика рецензентів

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ Політикою міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” щодо головних етичних норм, якими повинні керуватися суб’єкти процесу рецензування, віднесено таке: у разі невпевненості рецензента у … Read More

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р