Цілі та проблематика

Цілі та проблематика

ISSN 0130-8521

e ISSN 2786-5231

Мета Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво» – публікація рецензованих результатів наукових досліджень з актуальних питань  рослинництва, землеробства,  кормовиробництва,  агрохімії, селекції,  насінництва,  захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин. Збірник призначений для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства. 

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: 4 рази на рік  (березень, червень, вересень, грудень).

Усі статті, що публікують у збірнику «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво», підлягають подвійному сліпому рецензуванню.