Цілі та проблематика

Цілі та проблематика

ISSN 0130-8521

e ISSN 2786-5231

Мета Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво» – публікація рецензованих результатів наукових досліджень з актуальних питань  рослинництва, землеробства,  кормовиробництва,  агрохімії, селекції,  насінництва,  захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин. Збірник призначений для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства. 

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: 4 рази на рік  (березень, червень, вересень, грудень).

Усі статті, що публікують у збірнику «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво», підлягають подвійному сліпому рецензуванню.

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.