Редакційна колегія

Редакційна колегія

Головний редактор:

Влізло Василь Васильович, доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор, Професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7685-9853

https://publons.com/researcher/1952260/vlizlo-vlizlo-v-vasyl/

 

Заступники головного редактора:

Коник Григорій Станіславович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2841-2982

 

Седіло Григорій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3314-337X

 

Відповідальний секретар:

Панахид Галина Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8545-2580

P-6901-2018

Члени редакційної колегії:

Бойко П. І., доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Україна

https://orcid.org/0000-0001-7064-3958

 

Вовк С. О., доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник,  Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8387-1343

 

Волощук О. П., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2509-9452

 

Дармограй Л. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, штатний науково-педагогічний працівник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7574-1143

 

Дзюбайло А. Г., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

 https://orcid.org/0000-0002-1309-6924

 

Ільчук Р. В., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3524-4844

 

Каплінський В. В., кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0138-9957

 

Качмар О. Й., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0382-6030

 

Ковалишин С. Й., кандидат технічних наук, професор, декан факультету механіки та енергетики, Львівський національний аграрний університет, Україна

Author ID: 55923873700

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55923873700

 

Лихочвор В. В., доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві, Львівський національний аграрний університет, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0377-6157

Марунек М., доктор наук, професор, старший науковий співробітник, Інститут тваринництва, Чеська Республіка

Author ID: 7005445686

https://orcid.org/0000-0003-1343-1320

 I-3979-2014

Остапів Д. Д., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8112-5398

 

Петриченко В. Ф., доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції з наукової роботи, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

Scopus Author ID: 57211848253

https://orcid.org/0000-0001-5171-4298

 

Пілярчик Б., доктор наук, професор, Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща

Author ID: 66024 20662

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602420662

 

Рівіс Й. Ф., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6249-3440

 Author ID: 36915605000

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915605000

 

Стасів О. Ф., кандидат економічних наук, доцент, директор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3737-739X

Чернявська-П’ятковська Є., доктор наук, професор,   Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща

Scopus Author ID: 6602372829

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602372829

 

Шувар І. А., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у рослинництві, Львівський національний аграрний університет, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4149-1761

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р