Редакційна колегія

Головний редактор:

Влізло Василь Васильович, доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор, Професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Україна

Ідентифікатор автора Scopus: 24832183100

https://publons.com/researcher/4114324/vasyl-vlizlo/

Email:  buiatricsua@gmail.com

Заступники головного редактора:

Коник Григорій Станіславович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2841-2982

Email: grygorii.konyk@gmail.com

Седіло Григорій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3314-337X

Email: inagrokarpat@gmail.com

Відповідальний секретар:

Панахид Галина Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8545-2580

P-6901-2018

Email: panakhyd-galia@ukr.net

Члени редакційної колегії:

Бойко П. І., доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Україна

https://orcid.org/0000-0001-7064-3958

Email: iznaan@ukr.net

Вовк С. О., доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник,  Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8387-1343

Email: vovkstah@gmail.com

Волощук О. П., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2509-9452

Email: olexandravoloschuk53@gmail.com

Дармограй Л. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, штатний науково-педагогічний працівник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7574-1143

Email: murolyb@ukr.net

Дзюбайло А. Г., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-1309-6924

Email: dzyubaylo648@ukr.net

Ільчук Р. В., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3524-4844

Email: roman_ilchuk@ukr.net

Каплінський В. В., кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0138-9957

Email: vasyl.kaplinskiy@gmail.com

Качмар О. Й., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0382-6030

Email: oksanaostrowska@ukr.net

Ковалишин С. Й., кандидат технічних наук, професор, декан факультету механіки та енергетики, Львівський національний аграрний університет, Україна

Author ID: 55923873700

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55923873700

Email: stkovalyshyn@gmail.com

Лихочвор В. В., доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві, Львівський національний аграрний університет, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0377-6157

Email: lykhochvor@ukr.net

Марунек М., доктор наук, професор, старший науковий співробітник, Інститут тваринництва, Чеська Республіка

Author ID: 7005445686

https://orcid.org/0000-0003-1343-1320

I-3979-2014

Email: marounek.milan@vuzv.cz

Остапів Д. Д., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8112-5398

Email: oddost@ukr.net

Петриченко В. Ф., доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції з наукової роботи, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

Scopus Author ID: 57211848253

https://orcid.org/0000-0001-5171-4298

Email: v.petrychenko@ukr.net

Пілярчик Б., доктор наук, професор, Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща

Author ID: 66024 20662

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602420662

Email: bogumila.pilarczyk@zut.edu.pl

Рівіс Й. Ф., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6249-3440

Author ID: 36915605000

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915605000

Email: rivisjf@gmail.com

Стасів О. Ф., доктор сільськогосподарських наук, доцент, директор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3737-739X

Email: stasivolegisgkr@gmail.com

Чернявська-П’ятковська Є., доктор наук, професор,   Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща

Scopus Author ID: 6602372829

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602372829

Email: ewaczp@wp.pl

Шувар І. А., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у рослинництві, Львівський національний аграрний університет, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4149-1761

Email: shuvaria@ukr.net

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.