Редакційна колегія

Головний редактор:

Стасів Олег Федорович

доктор сільськогосподарських наук, доцент, директор,

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3737-739X

Email: stasivolegisgkr@gmail.com

Заступники головного редактора:

Коник Григорій Станіславович

 доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2841-2982

Email: grygorii.konyk@gmail.com

Влізло Василь Васильович

доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор, Професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Україна Ідентифікатор автора Scopus: 24832183100

https://publons.com/researcher/4114324/vasyl-vlizlo/

Email:  buiatricsua@gmail.com

Відповідальний секретар:

Панахид Галина Ярославівна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8545-2580 Email: panakhyd-galia@ukr.net

Члени редакційної колегії:

Байструк-Глодан Леся Зіновіївна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

orcid.org/0000-0002-8446-5758

E-mail: glodanlesa@ukr.net

Бойко Петро Іванович

доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Україна

https://orcid.org/0000-0001-7064-3958

Email: iznaan@ukr.net

Вавринович Оксана Володимирівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

orcid.org/0000-0003-3466-1432

E-mail: vavrynovychoksana@gmail.com

Вовк Стах Осипович

доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник,  Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8387-1343

Email: vovkstah@gmail.com

Волощук Ігор Степанович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

orcid.org/0000-0002-2944-8656

E-mail: olexandravoloschuk53@gmail.com

Волощук Олександра Петрівна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2509-9452

Email: olexandravoloschuk53@gmail.com

Дармограй Любомир Мирославович

доктор сільськогосподарських наук, професор, штатний науково-педагогічний працівник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7574-1143

Email: murolyb@ukr.net

Дзюбайло Андрій Григорович

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-1309-6924

Email: dzyubaylo648@ukr.net

Ільчук Роман Васильович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3524-4844

Email: roman_ilchuk@ukr.net

Качмар Оксана Йосипівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-0382-6030

Email: oksanaostrowska@ukr.net

Ковалишин Степан Йосипович

кандидат технічних наук, професор, декан факультету механіки та енергетики, Львівський національний аграрний університет, Україна Author ID: 55923873700

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55923873700

Email: stkovalyshyn@gmail.com

Лихочвор Володимир Вилодимирович

доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві, Львівський національний аграрний університет, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0377-6157

Email: lykhochvor@ukr.net

Марунек Мілан

доктор наук, професор, старший науковий співробітник, Інститут тваринництва, Чеська Республіка Author ID: 7005445686

https://orcid.org/0000-0003-1343-1320 I-3979-2014

Email: marounek.milan@vuzv.cz

Оліфір Юрій Миколайович

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

orcid.org/0000-0002-7920-1854 

E-mail: olifir.yura@gmail.com

Остапів Дмитро Дмитрович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0001-8112-5398

Email: oddost@ukr.net

Партика Тетяна Володимирівна

кандидат біологічних наук, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна orcid.org/0000-0001-7912-5292

E-mail: tetyana.partyka@gmail.com

Петриченко Василь Флорович

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції з наукової роботи, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

Scopus Author ID: 57211848253

https://orcid.org/0000-0001-5171-4298

Email: v.petrychenko@ukr.net

Пілярчик Богуміла

доктор наук, професор, Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща Author ID: 66024 20662

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602420662

Email: bogumila.pilarczyk@zut.edu.pl

Рівіс Йосип Федорович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6249-3440 Author ID: 36915605000 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915605000

Email: rivisjf@gmail.com

Седіло Григорій Михайлович

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3314-337X

Email: inagrokarpat@gmail.com

Стадницька Ольга Ігорівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна 

orcid.org/0000-0001-6574-4068 

E-mail: stadnytskaolha@ukr.net

Чернявська-П’ятковська Ева

доктор наук, професор, Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща Scopus Author ID: 6602372829

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602372829

Email: ewaczp@wp.pl

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.