Редакційна колегія

Головний редактор:

Влізло Василь Васильович, доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, Україна

Заступники головного редактора:

Коник Григорій Станіславович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Седіло Григорій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Відповідальний секретар:

Панахид Галина Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Члени редакційної колегії:

Бойко П. І., доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Україна

Вовк С. О., доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник,  Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Волощук О. П., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Дармограй Л. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, штатний науково-педагогічний працівник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Україна

Дзюбайло А. Г., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Ільчук Р. В., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Каплінський В. В., кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Качмар О. Й., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Ковалишин С. Й., кандидат технічних наук, професор, декан факультету механіки та енергетики, Львівський національний аграрний університет, Україна

Лихочвор В. В., доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві, Львівський національний аграрний університет, Україна

Марунек М., доктор наук, професор, старший науковий співробітник, Інститут тваринництва, Чеська Республіка

Остапів Д. Д., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, Україна

Петриченко В. Ф., доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, професор, радник при дирекції з наукової роботи, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна

Пілярчик Б., доктор наук, професор, Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща

Рівіс Й. Ф., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Стасів О. Ф., кандидат економічних наук, доцент, директор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Україна

Чернявська-П’ятковська Є., доктор наук, професор,   Західнопоморський технологічний університет в м. Щецін, Республіка Польща

Шувар І. А., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у рослинництві, Львівський національний аграрний університет, Україна

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р