Етика рецензентів

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Політикою міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” щодо головних етичних норм, якими повинні керуватися суб’єкти процесу рецензування, віднесено таке:

 • у разі невпевненості рецензента у тому, що його кваліфікація відповідає рівню та напряму представленого у статті  дослідження, він повинен відразу відмовитися від рецензування;
 • метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;
 • у процесі рецензування мають нівелюватися вузькоегоїстичні інтереси окремих осіб та шануватися інтелектуальна незалежність авторів;
 • для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність рецензентові забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без дозволу останнього;
 • у разі наявності конфлікту інтересів результатів дослідження з особистими розробками рецензента або у разі наявності таких професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
 • пріоритетною нормою виступає конфіденційність рецензованої статті, з огляду на яку рецензентові забороняється розкривати інформацію зі статті чи обговорювати ще не оприлюднені висновки та рекомендації автора з іншими колегами (винятком є випадок, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації, для чого потрібен дозвіл редакційної колегії);
 • серйозність звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента адекватного та аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідним посиланням (висновки рецензента не мають бути наклепницькими або такими, що дискредитують автора без наявності для цього серйозних підстав);
 • у разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою щодо колективного розгляду авторської статті;
 • оскільки рецензент має відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що працюють у галузі рецензованої статті, зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента ідентифікуються як упереджені;
 • підтримка постійної періодичності видання міжвідомчого тематичного наукового збірника “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” вимагає від рецензента високої власної дисципліни, яка розкривається через своєчасність надання рецензії на статтю та у поважному відношенні до авторів статті (у разі прояву невихованості щодо авторів або систематичного надання рецензій низької якості чи порушення строків надання рецензій взаємовідносини з цим рецензентом припиняються);
 • при забороні рецензентові використовувати або розкривати неопубліковану інформацію чи аргументацію автора не вважається суперечливим до етичних норм припинення деяких з власних досліджень рецензента, якщо вони, на його думку, стають безрезультатними.
Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.