Випуск 66

DOI випуску 66   10.32636/01308521.2019-(66)

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Формування продуктивності гороху залежно від елементів системи удобрення

Андрушко М. О.

DOI  10.32636/01308521.2019-(66)-1       Pdf   PDF

Оцінка селекційного матералу стоколосу  безостого  (Bromus inermis Leyss)  на схилових землях Карпатського регіону

Байструк-Глодан Л. З., Коник Г. С., Хом’як М. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-2      Pdf   PDF

Екологічне сортовипробування ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного

Біловус Г. Я.,  Марухняк  А. Я.

  DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-3      Pdf   PDF 

Виробництво базового насіння пшениці озимої залежно від технології вирощування в умовах Західного Лісостепу України

Волощук І. С.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-4      Pdf   PDF  

Формування та збереження генетичних ресурсів зернобобових та  бобових кормових культур в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН

Галан М. С., Гук Р. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-5      Pdf   PDF

Швидкість росту верхніх листків в онтогенезі пшениці озимої за умов екологічно безпечних систем удобрення залежно від температури повітря

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О.,
Вавринович О. В., Щерба М. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-6       Pdf   PDF 

Вплив макро- та мікроелементів на продуктивність картоплі та інших сільськогосподарських культур

Коваль А. В., Ільчук Р. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-7     Pdf   PDF 

Особливості формування різновікових лучних травостоїв залежно від поверхневого поліпшення

Котяш У. О., Бугрин Л. М., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-8      Pdf   PDF

Оцінка адаптивної здатності селекційних генотипів вівса за масою 1000 зерен

Марухняк А. Я., Пущак В. І., Марухняк Г. І.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-9      Pdf   PDF 

Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Передкарпаття

Марцінко Т. І., Дзюбайло А. Г., Карасевич  Н. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-10      Pdf   PDF 

Вплив систем удобрення на динаміку мікробної біомаси ясно-сірого лісового поверхнево огленого ґрунту

Партика Т. В., Оліфір Ю. М., Гавришко О. С.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-11      Pdf   PDF   

Випробування добрив, покритих оболонкою з техногенних відходів, на посівах сої

Тимчук І. С., Мальований М. С., Яцух К. І.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-12      Pdf   PDF 

Вплив біопрепаратів для обробки насіння за органічної технології вирощування гречки

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Беген Л. Л., Дорота Г. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-13Pdf   PDF  

ТВАРИННИЦТВО

 

Ефективність дії різних доз мікробного препарату меганіт нірбатор на емісію парникових газів у гноєвому субстраті ВРХ

Воробель М. І., Мороз В. В., Каплінський В. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-14     Pdf   PDF

Жива маса та екстер’єрні особливості телиць симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи залежно від походження за батьком

Даньків В. Я., Дяченко О. Б., Братюк В. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-15      Pdf   PDF

Лактаційні криві у корів симентальської породи відповідно до їх оцінки за класністю

Когут М. І.,  Братюк В. М., Федак В. Д.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-16      Pdf   PDF

Продуктивність та економічна ефективність використання свиноматок різної племінної цінності

Халак В. І., Стадницька О. І.

DOI  10.32636/01308521.2019-(66)-17      Pdf   PDF

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.