Випуск 66

DOI випуску 66   10.32636/01308521.2019-(66)

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Формування продуктивності гороху залежно від елементів системи удобрення

Андрушко М. О.

DOI  10.32636/01308521.2019-(66)-1       Pdf   PDF

Оцінка селекційного матералу стоколосу  безостого  (Bromus inermis Leyss)  на схилових землях Карпатського регіону

Байструк-Глодан Л. З., Коник Г. С., Хом’як М. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-2      Pdf   PDF

Екологічне сортовипробування ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного

Біловус Г. Я.,  Марухняк  А. Я.

  DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-3      Pdf   PDF 

Виробництво базового насіння пшениці озимої залежно від технології вирощування в умовах Західного Лісостепу України

Волощук І. С.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-4      Pdf   PDF  

Формування та збереження генетичних ресурсів зернобобових та  бобових кормових культур в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН

Галан М. С., Гук Р. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-5      Pdf   PDF

Швидкість росту верхніх листків в онтогенезі пшениці озимої за умов екологічно безпечних систем удобрення залежно від температури повітря

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О.,
Вавринович О. В., Щерба М. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-6       Pdf   PDF 

Вплив макро- та мікроелементів на продуктивність картоплі та інших сільськогосподарських культур

Коваль А. В., Ільчук Р. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-7     Pdf   PDF 

Особливості формування різновікових лучних травостоїв залежно від поверхневого поліпшення

Котяш У. О., Бугрин Л. М., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-8      Pdf   PDF

Оцінка адаптивної здатності селекційних генотипів вівса за масою 1000 зерен

Марухняк А. Я., Пущак В. І., Марухняк Г. І.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-9      Pdf   PDF 

Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Передкарпаття

Марцінко Т. І., Дзюбайло А. Г., Карасевич  Н. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-10      Pdf   PDF 

Вплив систем удобрення на динаміку мікробної біомаси ясно-сірого лісового поверхнево огленого ґрунту

Партика Т. В., Оліфір Ю. М., Гавришко О. С.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-11      Pdf   PDF   

Випробування добрив, покритих оболонкою з техногенних відходів, на посівах сої

Тимчук І. С., Мальований М. С., Яцух К. І.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-12      Pdf   PDF 

Вплив біопрепаратів для обробки насіння за органічної технології вирощування гречки

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Беген Л. Л., Дорота Г. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-13Pdf   PDF  

ТВАРИННИЦТВО

 

Ефективність дії різних доз мікробного препарату меганіт нірбатор на емісію парникових газів у гноєвому субстраті ВРХ

Воробель М. І., Мороз В. В., Каплінський В. В.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-14     Pdf   PDF

Жива маса та екстер’єрні особливості телиць симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи залежно від походження за батьком

Даньків В. Я., Дяченко О. Б., Братюк В. М.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-15      Pdf   PDF

Лактаційні криві у корів симентальської породи відповідно до їх оцінки за класністю

Когут М. І.,  Братюк В. М., Федак В. Д.

DOI   10.32636/01308521.2019-(66)-16      Pdf   PDF

Продуктивність та економічна ефективність використання свиноматок різної племінної цінності

Халак В. І., Стадницька О. І.

DOI  10.32636/01308521.2019-(66)-17      Pdf   PDF