Випуск 61

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2017. – В. 61

Зміст

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

БАЙСТРУК-ГЛОДАН Л. З., ХОМ’ЯК М. М.,  ЖАПАЛЕУ Г. З. Перспективи селекції Festuca trachyphylla при створенні сортів газонного призначення в умовах Передкарпаття

 ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ВАВРИНОВИЧ О. В., ЩЕРБА М. М. Роль чутливих до сонячної радіації ознак потужності фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності пшениці озимої за біологізованих систем удобрення

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ВАВРИНОВИЧ О. В., ЩЕРБА М. М. Формування продуктивності колосу озимої пшениці залежно від питомої площі та питомої поверхневої щільності листків за екологічно безпечних систем удобрення

КОБИРЕНКО Ю. О., КОТЯШ У. О., ТЕРЛЕЦЬКА М. І., ДІДУХ Г. М. Динаміка видового складу різновікових травостоїв під впливом антропогенного навантаження

КОНИК Г. С., ЛИХОЧВОР А. М. Оптимізація елементів технології вирощування рижію ярого в умовах Західного Лісостепу

КОНИК Г. С., РУДАВСЬКА Н. М. Вплив удобрення і біопрепаратів на якість і поживність корму лучних травостоїв

МАРУХНЯК А. Я., ДАЦЬКО А. О., ЛІСОВА Ю. А., МАРУХНЯК Г. І. Пластичність і стабільність кількісних ознак продуктивності голозерних зразків вівса

ОЛІФІР Ю. М., ГАВРИШКО О. С., ШИНКАРУК Г. П. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення і вапнування та їх післядії на трансформацію кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту

ОСАДЧУК В. Д., ГУНЧАК Т. І., САНДУЛЯК Т. М. Особливості вирощування світчграсу як енергетичної культури в умовах Буковини

ПУЩАК В. І. Особливості вирощування нуту на території України в умовах зміни клімату

РУДАВСЬКА Н. М., ГУК Р. М. Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи

ТВАРИННИЦТВО

ВОРОБЕЛЬ М. І. Перетравність поживних речовин і баланс Нітрогену у дійних корів за корекції вітамінно-мінерального живлення

КЛИМ О. Я. Концентрація жирних кислот і важких металів у пилку з яблуні в різних природних зонах Карпатського регіону

КОЗИР В. С.,КОВАЛЕНКО В.П., ГЕККІЄВ А. Д. Стан та перспективи племінної роботи в молочному скотарстві Півдня України

РОМАНЧУК А. С., РІВІС Й. Ф. Середньодобове виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу

СЕДІЛО Г. М., ВОВК С. О., ПЕТРИШИН М. А., ХОМИК М. М., КАРАПАТА Н. М. Особливості протеїнового та енергетичного живлення вівцематок

ФЕДАК В. Д., ФЕДАК Н. М., ПОЛУЛІХ М. І., ШЕЛЕВАЧ А. В. Газоенергетичний обмін у телиць, нетелей і корів української чорно-рябої молочної породирізних типів конституції

ШЕЛЕВАЧ А. В. Обмін азотовмісних сполук в організмі та продуктивність бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму

ЯЩУК Т. С., ТИХОНОВА Б. Є., РУЩИНСЬКА Т. М. Адаптованість помісних корів червоної польської породи до паратипних умов середовищ

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.