Випуск 60

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2016. – В. 60
Зміст

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

БЕГЕЙ С. С., МАРЦІНКО Т. І. Вплив передпосівного обробітку ґрунту на продуктивність травосумішей в умовах Передкарпаття 3-8

БЕГЕЙ С. С., МАРЦІНКО Тnal. І. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на енергетичну ефективність кормової сівозміни 8-14

ВАВРИНОВИЧ О. В., КАЧМАР О. Й., МАГОЦЬКА Л. В., КОТИК З. О. Вплив систем обробітку ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої 14-20

ВАЩИШИН О. А., ДОБРОВЕЦЬКА М. Р. Вплив стійкості сорту на ураження картоплі фітофторозом 20-32

ГАВРИШКО О. С. Зміна загальних фізичних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під впливом тривалого його використання 32-38

ДАЦЬКО А. О. Адаптивні особливості зразків вівса різного еколого-географічного походження 39-49

ДЗЮБАЙЛО А. Г., МАТИС В. М., ГОЛОВЧУК М. І. Вміст хлорофілу в листках рослин ріпаку ярого і продуктивність фотосинтезу 49-55

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ВАВРИНОВИЧ О. В., ЩЕРБА М. М. Роль клімат-чутливих ознак ефективності функціонування фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності озимої пшениці за біологізованих систем удобрення 56-66

КОНИК Г. С., ЛИХОЧВОР А. М. Урожайність та якість насіння рижію залежно від норм добрив 66-70

КОНИК Г. С., РУДАВСЬКА Н. М. Економічна оцінка створення та використання сінокісних травостоїв 71-74

КОРЕЦЬКА М. І. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин на вміст цукрів у кореневій шийці ріпаку озимого 75-82

КОТЯШ У. О., ПАНАХИД Г. Я., КОБИРЕНКО Ю. О., ДІДУХ Г. М. Особливості формування старосіяних фітоценозів під впливом мінеральних добрив і режимів використання 83-87

ЛИХОЧВОР В. В., ЩЕРБАЧУК В. М., ПАНАСЮК Р. М., ПАНАСЮК О. В. Вплив удобрення на формування фотосинтетичної та зернової продуктивності сої в умовах Західного Лісостепу 88-96

ЛІСОВА Ю. А. Селекційні індекси голозерних зразків вівса 96-104

Маменько Г. І. Науково-методичні основи насінництва багаторічних трав в умовах Передкарпаття 104-109

МАРУХНЯК А. Я., ДАЦЬКО А. О., ЛІСОВА Ю. А., МАРУХНЯК Г. І. Хімічний склад зерна голозерних зразків вівса 110-118

МОРОЗ В. В., ВОРОБЕЛЬ М. І., ГАРМАДІЙ О. С., ШЕВЧУК Н. І. Вплив зміни клімату на врожайність сільськогосподарських культур Карпатського регіону 118-125

ПАНАХИД Г. Я. Вплив різних видів удобрення бобово-злакового травостою на зміну агрофізичних показників ґрунту 125-130

СНІТИНСЬКИЙ В. В., СМАЛЬ О. В. Вміст важких металів у ґрунтах насаджень різного функціонального значення зеленої зони м. Львова 131-138

ТЕРЛЕЦЬКА М. І., БУГРИН Л. М., СМЕТАНА С. І. Урожайність та ботаніко-господарський склад пасовищного травостою залежно від травосумішок та удобрення 139-145

ТКАЧЕНКО Л. Ю., СВІДЕРКО М. С., ШУВАР А. М., БЕГЕН Л. Л., ТИМКІВ М. Ю. Вплив строків сівби та умов живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного 146-152

ТОМАШІВСЬКИЙ З. М., ТОМАШІВСЬКИЙ О. З. Продуктивність картоплі залежно від застосування передсадивного обробітку ґрунту 153-162

ШУВАР І. А., КОРПІТА Г. М. Вплив гербіцидів на інтенсивність мікробіологічної активності ґрунту у посівах ячменю ярого та картоплі 162-169

ТВАРИННИЦТВО

ДЯЧЕНКО О. Б. Трансформація есенціальних жирних кислот родини ?-6 в організмі відгодівельного молодняку великої рогатої худоби та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах 170-175

КОГУТ М. І., ФЕДАК В. Д. Розвиток телиць різних ліній симентальської породи 176-180

КОЗИР В. С. Вікова динаміка жиру-сирцю в тілі бугайців скоростиглих і довгоростучих м’ясних порід 180-185

КОРНЯТ С. Б., БОДНАР Ю. В., АНДРУШКО О. Б., КУЗЬМІНА Н. В., ОСТАПІВ Д. Д., ШАРАН М. М. Якість еякулятів та розбавленої середовищем Екосперм сперми кнурів 186-190

ЛЕВИЦЬКА Л. Г. Виробництво молока із використанням силосованих злаково-бобових сумішок 190-197

СЛОБОДА Л. Я., ПЕТРІВ М. Д., ЗАГОРЕЦЬ Н. М., СЛОБОДА O. M. Репродуктивні якості та показники крові оброшинських сірих гусей ІІ покоління, схрещених з великою сірою породою 197-203

ФЕДАК В. Д., ПОЛУЛІХ М. І. Розвиток м’ясного скотарства у Львівській області 203-209

БОЇВКА Т. Т., ПОЛУЛІХ О. Я., МАТВІЄЦЬ В. Г. Актуальні проблеми інноваційного процесу в агропромисловому виробництві 210-215