Випуск 60

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2016. – В. 60
Зміст

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

БЕГЕЙ С. С., МАРЦІНКО Т. І. Вплив передпосівного обробітку ґрунту на продуктивність травосумішей в умовах Передкарпаття 3-8

БЕГЕЙ С. С., МАРЦІНКО Тnal. І. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на енергетичну ефективність кормової сівозміни 8-14

ВАВРИНОВИЧ О. В., КАЧМАР О. Й., МАГОЦЬКА Л. В., КОТИК З. О. Вплив систем обробітку ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої 14-20

ВАЩИШИН О. А., ДОБРОВЕЦЬКА М. Р. Вплив стійкості сорту на ураження картоплі фітофторозом 20-32

ГАВРИШКО О. С. Зміна загальних фізичних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під впливом тривалого його використання 32-38

ДАЦЬКО А. О. Адаптивні особливості зразків вівса різного еколого-географічного походження 39-49

ДЗЮБАЙЛО А. Г., МАТИС В. М., ГОЛОВЧУК М. І. Вміст хлорофілу в листках рослин ріпаку ярого і продуктивність фотосинтезу 49-55

ДУБИЦЬКИЙ О. Л., КАЧМАР О. Й., ДУБИЦЬКА А. О., ВАВРИНОВИЧ О. В., ЩЕРБА М. М. Роль клімат-чутливих ознак ефективності функціонування фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності озимої пшениці за біологізованих систем удобрення 56-66

КОНИК Г. С., ЛИХОЧВОР А. М. Урожайність та якість насіння рижію залежно від норм добрив 66-70

КОНИК Г. С., РУДАВСЬКА Н. М. Економічна оцінка створення та використання сінокісних травостоїв 71-74

КОРЕЦЬКА М. І. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин на вміст цукрів у кореневій шийці ріпаку озимого 75-82

КОТЯШ У. О., ПАНАХИД Г. Я., КОБИРЕНКО Ю. О., ДІДУХ Г. М. Особливості формування старосіяних фітоценозів під впливом мінеральних добрив і режимів використання 83-87

ЛИХОЧВОР В. В., ЩЕРБАЧУК В. М., ПАНАСЮК Р. М., ПАНАСЮК О. В. Вплив удобрення на формування фотосинтетичної та зернової продуктивності сої в умовах Західного Лісостепу 88-96

ЛІСОВА Ю. А. Селекційні індекси голозерних зразків вівса 96-104

Маменько Г. І. Науково-методичні основи насінництва багаторічних трав в умовах Передкарпаття 104-109

МАРУХНЯК А. Я., ДАЦЬКО А. О., ЛІСОВА Ю. А., МАРУХНЯК Г. І. Хімічний склад зерна голозерних зразків вівса 110-118

МОРОЗ В. В., ВОРОБЕЛЬ М. І., ГАРМАДІЙ О. С., ШЕВЧУК Н. І. Вплив зміни клімату на врожайність сільськогосподарських культур Карпатського регіону 118-125

ПАНАХИД Г. Я. Вплив різних видів удобрення бобово-злакового травостою на зміну агрофізичних показників ґрунту 125-130

СНІТИНСЬКИЙ В. В., СМАЛЬ О. В. Вміст важких металів у ґрунтах насаджень різного функціонального значення зеленої зони м. Львова 131-138

ТЕРЛЕЦЬКА М. І., БУГРИН Л. М., СМЕТАНА С. І. Урожайність та ботаніко-господарський склад пасовищного травостою залежно від травосумішок та удобрення 139-145

ТКАЧЕНКО Л. Ю., СВІДЕРКО М. С., ШУВАР А. М., БЕГЕН Л. Л., ТИМКІВ М. Ю. Вплив строків сівби та умов живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного 146-152

ТОМАШІВСЬКИЙ З. М., ТОМАШІВСЬКИЙ О. З. Продуктивність картоплі залежно від застосування передсадивного обробітку ґрунту 153-162

ШУВАР І. А., КОРПІТА Г. М. Вплив гербіцидів на інтенсивність мікробіологічної активності ґрунту у посівах ячменю ярого та картоплі 162-169

ТВАРИННИЦТВО

ДЯЧЕНКО О. Б. Трансформація есенціальних жирних кислот родини ?-6 в організмі відгодівельного молодняку великої рогатої худоби та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах 170-175

КОГУТ М. І., ФЕДАК В. Д. Розвиток телиць різних ліній симентальської породи 176-180

КОЗИР В. С. Вікова динаміка жиру-сирцю в тілі бугайців скоростиглих і довгоростучих м’ясних порід 180-185

КОРНЯТ С. Б., БОДНАР Ю. В., АНДРУШКО О. Б., КУЗЬМІНА Н. В., ОСТАПІВ Д. Д., ШАРАН М. М. Якість еякулятів та розбавленої середовищем Екосперм сперми кнурів 186-190

ЛЕВИЦЬКА Л. Г. Виробництво молока із використанням силосованих злаково-бобових сумішок 190-197

СЛОБОДА Л. Я., ПЕТРІВ М. Д., ЗАГОРЕЦЬ Н. М., СЛОБОДА O. M. Репродуктивні якості та показники крові оброшинських сірих гусей ІІ покоління, схрещених з великою сірою породою 197-203

ФЕДАК В. Д., ПОЛУЛІХ М. І. Розвиток м’ясного скотарства у Львівській області 203-209

БОЇВКА Т. Т., ПОЛУЛІХ О. Я., МАТВІЄЦЬ В. Г. Актуальні проблеми інноваційного процесу в агропромисловому виробництві 210-215

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.