Випуск 57

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2015. – В. 57

Зміст

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

 

Абрамик М. І., Сендецький  В. М. Сумісне застосування сидератів і деструкції соломи та інших рослинних решток препаратом вермистим-Д

Бегей С. С. Вплив основного обробітку на водно-фізичні властивості ґрунту в короткоротаційній сівозміні Передкарпаття

Біловус Г. Я.,  Заяць О. М., Яремко В. Я. Стійкість до сітчастої плямистості сортів озимого ячменю різного еколого-географічного походження в умовах Західного Лісостепу України

Ващишин О. А. пошкодження сортів картоплі дротяниками

Волощук І. С., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. Екологічна пластичність сортів пшениці озимої за вирощування в Західному Лісостепу

Волощук О. П., Дицьо О. В. Вплив біологічних препаратів на польову схожість насіння жита озимого в умовах Західного Лісостепу

Волощук О. П., Корецька М. І. Вплив передпосівної обробки насіння на польову схожість ріпаку озимого

Волощук О. П., Косовська Р. Ю. Насіннєва продуктивність і посівні якості ріпаку озимого залежно від норм висіву насіння та рівнів мінерального живлення рослин

Волощук О. П., Шевчук О. О. Урожайність ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву насіння

Воробйова Ю. В. Економічна та біоенергетична оцінка вирощування сортів пшениці озимої, стійких до ензимо-мікозного виснаження зерна

Галан М. С., Калагурка О. Б., Гук Р. М. Ефективність симбіозу колекційних зразків вики ярої (vicia sativa l.) за інокуляції штамом rhizobium leguminosarum bv. viciae ЛН Нg++

Дрозд І. Ф. Вплив умов  вирощування на  прояв та мінливість ознаки “маса 1000 насінин” льону олійного в умовах Західного Лісостепу

Дубицький О. Л. Ефективність біологізованих систем удобрення під озимою пшеницею в умовах західного Лісостепу

Дубицький О. Л. Урожайність і якість зерна озимої пшениці за біологізованих систем удобрення

Іванюк В. Я., Качмар О. Й., Іванюк Г. С. Протиерозійна стійкість сірих лісових ґрунтів Львівського плато

Ільчук В. В. Ринок картоплі в Україні на сучасному етапі розвитку галузі картоплярства

Кобиренко Ю. О. Продуктивність і якість корму відновленого за нульового обробітку ґрунту травостою

Кобиренко Ю. О., Мащак Я. І., Панахид Г. Я., Котяш У. О., Бугрин Л. М. Економічна та енергетична оцінка відновлених за технологією нульового обробітку ґрунту травостоїв

Коник Г. С., Гармич Д. Ю. Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів тимофіївки лучної залежно від методів створення вихідного матеріалу

Konyk G., Garmych D. Comparative evaluation of productivity of breeding numbers of timothy meadow, depending on the methods of creation of the source material

Коник Г. С., Добрянська Н. А. Формування продуктивності тимофіївки лучної залежно від  технології вирощування в умовах Передкарпаття

Коник Г. С., Хом’як М. М. Створення і попередня оцінка вихідного матеріалу грястиці збірної в умовах Передкарпаття

Котяш У. О., Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т., Дідух Г. М., Пукало Д. Л. Вплив агротехнічних заходів на формування старосіяних травостоїв при сінокісному використанні

Лісовий М. М. Особливості  натурального (природного) захисту рослин для виробництва органічної продукції

Лопушняк В. І., Августинович М. Б. Вплив різних рівнів мінерального живлення на формування біометричних показників колоса і продуктивності тритикале ярого в Західному Лісостепу України

Марухняк А. Я., Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. Голозерний овес. сорт Авгол

Перегрим О. Р. Оцінка селекційних номерів конюшини повзучої за сновнимигосподарсько цінними показниками

Пристацька О. Н. Фітофаги на ріпаку озимому в умовах Лісостепу Західного

Рудавська Н. М. Вміст основних хімічних елементів у кормі травостоїв при їх сінокісному використанні

Рудавська Н. М., Ткачук Ю. С., Гук Р. М., Калагурка О. Б., Гавриляк Я. Я. Урожайність та господарсько цінні показники гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного

Таргоня В. С.,  Лісовий М. М., Кириленко Ю. С., Дрозд П. Ю. Інтегроване використання біотехнологічних альтернатив в адаптивних агробіоінженерних системах

Терлецька М. І., Мащак Я. І., Бугрин Л. М., Сметана С. І. Вплив смугового вирощування бобових і злакових компонентів на економічні  та енергетичні показники

Яцух К. І., Тимчук І. С.,  Добровецька М. Р. Пантера – надійний захист посівів озимого ріпаку від злакових бур’янів

ТВАРИННИЦТВО

Рівіс Й. Ф., Малетич М. Б. Жирнокислотний склад триацилгліцеролів скелетних м’язів та відтворна здатність коропів-плідників за різних рівнів вітаміну А в комбікормі

Седіло Г. М., Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. Молочна продуктивність і якість молока вівцематок гірськокарпатської породи за використання у раціоні оптимізованої БВМД

Скорохід І. В., Гармадій О. С., Воробель М. І. Ефективність дії гомеопатичного препарату різних доз (потенцій) на молочну продуктивність дійних корів

Пйонтик Ю. Л., Кухарук О. В. Основні заходи з поліпшення  інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу Львівської області

Ліцензія Creative Commons
Твір "FOOTHILL AND MOUNTAIN AGRICULTURE AND STOCKBREEDING", створений Interdepartmental thematic scientific collection of the Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна.