БАЙСТРУК-ГЛОДАН Л. З., ЖАПАЛЕУ Г. З. Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків конюшини лучної (Trifolium pratense L.) в умовах Передкарпаття 3-8

 
 
 
 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р