Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ у міжвідомчий тематичний науковий збірник  “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” У збірнику публікуються оригінальні статті з актуальних питань рослинництва, землеробства, кормовиробництва, агрохімії, селекції, насінництва, захисту … Read More

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р