Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ у міжвідомчий тематичний науковий збірник  “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво” У збірнику публікуються оригінальні статті з актуальних питань рослинництва, землеробства, кормовиробництва, агрохімії, селекції, насінництва, захисту рослин, фізіології, біохімії, годівлі, розведення і селекції тварин. Збірник входить до Переліку наукових фахових видань (сільськогосподарські науки). Електронні версії видання розміщені на сайті інституту та передані на репозитарне зберігання в …