Редакційна колегія

Головний редактор:

 Г. М. Седіло – доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, директор ІСГКР

Заступники головного редактора:

Г. С. Коник – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора з наукової роботи ІСГКР

С. О. Вовк – доктор біол. наук, професор, гол. науковий співробітник ІСГКР

Відповідальний секретар:

Г. Я. Панахид  – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, вчений секретар ІСГКР

Члени редколегії:

О. П. Волощук – доктор с.-г. наук, гол. науковий співробітник ІСГКР

А. Г. Дзюбайло – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології та географії ДДПУ імені Івана Франка

В. В. Лихочвор – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві ЛНАУ

Й. Ф. Рівіс – доктор с.-г. наук, c. н. с., гол. науковий співробітник ІСГКР

І. А. Шувар – доктор с.-г. наук, професор,  зав. кафедри землеробства і тваринництва ЛНАУ, заслужений діяч науки і техніки України

В. Г. Влох – доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій у рослинництві ЛНАУ

О. Г. Малик – доктор біол. наук, професор, гол. науковий співробітник лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин НААН

Я. І. Півторак – доктор с.-г. наук, професор,  зав. кафедри годівлі тварин і технології кормів ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

В. В. Каплінський – кандидат вет. наук, заступник директора з наукової роботи у тваринництві ІСГКР

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р