Мельничук Т. В., Сендецький В. М., Кифорук І. М., Стельмах О. М., Жирун Г. В. Біолого-технологічні особливості формування продуктивності розторопші плямистої в умовах Передкарпаття 91-102

Проба            Abstract       http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/8.pdf

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р