Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М., Вовк А. І., Котик З. О. Динаміка лабільних та водорозчинних форм гумусу під впливом систем удобрення та технологій основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні 64-76

Проба    DOI      http://phzt-journal.isgkr.com.ua/65/6.pdf         Abstract 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р