Випуск 66

ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Формування продуктивності гороху залежно від елементів системи удобрення

Андрушко М. О.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/1.pdf     

 

Оцінка селекційного матералу стоколосу  безостого  (Bromus inermis Leyss)  на схилових землях Карпатського регіону

Байструк-Глодан Л. З., Коник Г. С., Хом’як М. М.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/2.pdf     

 

Екологічне сортовипробування ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного

Біловус Г. Я.,  Марухняк  А. Я.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/3.pdf    

 

Виробництво базового насіння пшениці озимої залежно від технології вирощування в умовах Західного Лісостепу України

Волощук І. С.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/4.pdf     

 

Формування та збереження генетичних ресурсів зернобобових та  бобових кормових культур в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН

Галан М. С., Гук Р. М.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/5.pdf     

 

Швидкість росту верхніх листків в онтогенезі пшениці озимої за умов екологічно безпечних систем удобрення залежно від температури повітря

Дубицький О. Л., Качмар О. Й., Дубицька А. О.,
Вавринович О. В., Щерба М. М.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/6.pdf    

 

Вплив макро- та мікроелементів на продуктивність картоплі та інших сільськогосподарських культур

Коваль А. В., Ільчук Р. В.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/7.pdf    

 

Особливості формування різновікових лучних травостоїв залежно від поверхневого поліпшення

Котяш У. О., Бугрин Л. М., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/8.pdf     

 

Оцінка адаптивної здатності селекційних генотипів вівса за масою 1000 зерен

Марухняк А. Я., Пущак В. І., Марухняк Г. І.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/9.pdf     

 

Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Передкарпаття

Марцінко Т. І., Дзюбайло А. Г., Карасевич  Н. В.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/10.pdf     

 

Вплив систем удобрення на динаміку мікробної біомаси ясно-сірого лісового поверхнево огленого ґрунту

Партика Т. В., Оліфір Ю. М., Гавришко О. С.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/11.pdf     

 

Випробування добрив, покритих оболонкою з техногенних відходів, на посівах сої

Тимчук І. С., Мальований М. С., Яцух К. І.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/12.pdf     

 

Вплив біопрепаратів для обробки насіння за органічної технології вирощування гречки

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Беген Л. Л., Дорота Г. М.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/13.pdf   

 

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Ефективність дії різних доз мікробного препарату меганіт нірбатор на емісію парникових газів у гноєвому субстраті ВРХ

Воробель М. І., Мороз В. В., Каплінський В. В.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/14.pdf 

 

Жива маса та екстер’єрні особливості телиць симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи залежно від походження за батьком

Даньків В. Я., Дяченко О. Б., Братюк В. М.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/15.pdf

 

Лактаційні криві у корів симентальської породи відповідно до їх оцінки за класністю

Когут М. І.,  Братюк В. М., Федак В. Д.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/16.pdf  

 

Продуктивність та економічна ефективність використання свиноматок різної племінної цінності

Халак В. І., Стадницька О. І.

Проба  DOI   http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/17.pdf

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 24025-13865 Р